rss Uutiset

Medialiiton talouskatsaus: Liikevaihto laskee korkeasuhdanteesta huolimatta

5.9.2018

Mediatoimialan liikevaihto laski 4,0 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella, ennakoidaan Medialiiton ennusteessa.

”Perinteinen mediamainonta ei ole osoittanut piristymisen merkkejä, vaikka nyt eletään jo korkeasuhdanteessa. Verkkomainonnassa tuloja syövät Google ja Facebook, eivätkä uudet kasvunlähteet vielä kata perinteisen liiketoiminnan myynnin laskua”, Medialiiton ekonomisti Elias Erämaja sanoo.

”Positiivista kehitystä toki tapahtuu koko ajan myös media-alalla. Radio on kasvanut noususuhdanteen vetämänä hyvää vauhtia, ja kirja-alakin pääsi viime vuonna pitkästä aikaa plussalle uusien, digitaalisten äänikirjapalveluiden myötä. Sanomalehtien digitulot kasvavat niin ikään hyvin, ja painoalalla kysyntä on elpymässä”, Erämaja toteaa.

Kustannusalalla ei vielä näy kasvua

Kustannustoiminnan liikevaihdon arvo laski Medialiiton ennusteen mukaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Myynnin volyymi laski vastaavana aikana 5,7 prosenttia. Kehitykseen vaikutti sanoma- ja kirjakustannusyritysten liikevaihdon laskun lisäksi ohjelmistokustannusyritysten liikevaihdon kasvun hidastuminen. 

Koko vuoden 2018 aikana kustannustoiminnan liikevaihdon odotetaan laskevan 4,0 prosenttia edeltävästä vuodesta. Kirjoja ja lehtiä kustantavien yritysten henkilöstömäärä laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,2 prosenttia edeltävästä vuodesta, ja kehityksen odotetaan jatkuvan. 

Painoalalla käänne horisontissa? 

Painoalan liikevaihdon arvo laski ennusteen mukaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,1 prosenttia edellisvuoteen nähden. Pitkään jatkunut vientiliikevaihdon lasku on nyt kääntynyt kasvuun, mutta kotimaan myynti laskee edelleen. Jos viennin kasvu ei jää lyhytkestoiseksi ilmiöksi, painoala on mahdollisesti lähestymässä uutta tasapainoa. 

Painoalan kausitasoitetun luottamusindikaattorin saldoluku oli heinäkuussa nollan tuntumassa. Tuotannon ennakoidaan kuitenkin hieman lisääntyvän kuluvan vuoden lopussa. Myyntihintojen odotetaan edelleen laskevan, mutta laskuodotukset ovat selvästi aiempaa alhaisemmat. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että tuotantomäärät tulevat loppuvuonna kasvamaan, eikä liikevaihdon lasku todennäköisesti ainakaan kiihdy.  

Radio ja TV-mainonta siirtymässä kasvu-uralle?

Radio- ja TV-toiminnan liikevaihto laski ennusteen mukaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5,5 prosenttia edellisvuoteen nähden. Mainosmyynti on kuitenkin kasvanut tammi-kesäkuussa radiomedian puolella 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Televisiomainonnassa kasvua kertyi vastaavana ajankohtana 1,6 prosenttia. 


Mediatalouskatsaus I/2018

Lisätietoja:
Elias Erämaja, ekonomisti
p. 040 747 1854, elias.eramaja@medialiitto.fi

Medialiitto julkaisee alan suhdannenäkymiä käsitteleviä katsauksia säännöllisesti. Mediatalouskatsauksessa mediatoimiala sisältää toimialaryhmät 18 (Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen), 58 (Kustannustoiminta), 581 (Lehdet ja kirjat) ja 60 (Radio- ja televisiotoiminta).

Palaa otsikoihin