rss Uutiset

Lukemisesteisiin liittyvää tekijänoikeusääntelyä on tarpeen kehittää

15.1.2018

Voimassa olevassa tekijänoikeuslaissa on erityissäännös teosten saattamisesta vammaisten käytettäväksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi säännöksen muutostarpeita, kun EU:n niin sanottu VIP-direktiivi eli direktiivi teosten sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi saatetaan kansallisesti voimaan lokakuussa 2018.

Medialiiton mielestä teosten käytöstä oikeudenrajoituksen perusteella tulisi maksaa oikeudenhaltijoille korvaus valtion varoista. 

Jos teos on markkinoilla saatavilla äänikirjana, sitä ei ole tarpeen kopioida ja jakaa oikeudenrajoituksen nojalla.

Medialiitto esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamissaan kommenteissa lisäksi eräitä tarkennuksia voimassa olevaan sääntelyyn.

Lisätiedot: lakiasiainjohtaja Satu Kangas, 050 433 7250, satu.kangas@medialiitto.fi

Palaa otsikoihin