rss Uutiset

Lehtijulkaisujen suoja toteutuu – Euroopan parlamentilta vahva tuki

12.9.2018 14.15

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 12. syyskuuta tekijänoikeusdirektiivistä. Direktiivi nykyaikaistaa tekijänoikeuden pelisäännöt digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Selkeä enemmistö mepeistä kannatti äänestyksessä lehtijulkaisujen suojaa. Uuden, tekijänoikeuden kaltaisen oikeuden nojalla kustantajat voivat sopia julkaisujensa digitaalisesta hyödyntämisestä erilaisissa tietoyhteiskunnan palveluissa.

Medialiitto on erittäin tyytyväinen äänestyksen lopputulokseen.

”Olemme iloisia, että lehtikustantajien ja uutistoimistojen oikeudellinen asema digitaalisessa taloudessa vahvistuu. Riippumattoman journalismin elinvoimaisuus on välttämätöntä toimivalle demokratialle ja kansalaisten mahdollisuuksille saada luotettavaa tietoa”, kommentoi Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

”Ammattimainen journalismi ei synny ilmaiseksi. On kohtuullista, että globaalit teknologiajätit, jotka hyödyntävät sisältöjä kaupallisesti, maksavat siitä myös korvausta”, korostaa Medialiiton elinkeinopolitiikan johtaja Satu Kangas.

Parlamentin kannan mukaan journalistit ovat oikeutettuja saamaan asianmukaisen osan palveluntarjoajilta saatavista korvauksista.

EU:n neuvosto asettui puoltamaan lehtijulkaisujen suojaa jo toukokuussa. Parlamentin kannan nyt selvittyä alkavat komission, neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut direktiivin lopullisista yksityiskohdista.

Kun direktiivi tulee voimaan, jäsenvaltioilla on vuosi aika panna se täytäntöön kansallisessa laissaan.

Euroopan parlamentti: Parlamentti hyväksyi kantansa tekijänoikeusuudistukseen

Lisätiedot:

Jukka Holmberg
toimitusjohtaja
p. 040 735 1690

Satu Kangas
johtaja, elinkeinopolitiikka
p. 050 433 7250

Palaa otsikoihin