rss Uutiset

Komission malli ilmiantajien suojelusta voisi lamauttaa lähdesuojan toimintaa

25.9.2018

Medialiitto antoi 21.9. oikeusministeriölle lausunnon komission esityksestä, jolla lisättäisiin oikeussuojaa ilmiantajille, jotka tuovat esiin Euroopan unionin oikeutta rikkovaa toimintaa yrityksissä ja organisaatioissa.

Ilmiantajien suojelulla pyritään osaltaan edistämään myös sananvapautta, mutta ehdotettu malli sopii heikosti yhteen tiedotusvälineiden lähdesuojan kanssa.

Komissio ehdottaa ilmoituskanavien porrastusta siten, että nauttiakseen oikeussuojasta ilmiantajan tulisi tuoda havaitsemansa epäkohdat ensin esiin organisaation sisäisen ilmoituskanavan kautta, tietyin edellytyksin tämän jälkeen ottaa yhteyttä viranomaiseen ja vasta viimesijaisena keinona tuoda ongelma julkiseen keskusteluun vaikkapa tiedotusvälineiden kautta. Vaikka ehdotus ei suoranaisesti muuttaisi lähdesuojasääntelyä, se loisi kannusteen olla käyttämättä lähdesuojaa ja sopia epäkohtien pitämisestä piilossa julkisuudelta.

Ehdotus on ongelmallinen myös vaikean soveltamisalarajauksensa vuoksi. Pakollinen ilmoituskanava ja uusi viranomaistoiminto lisäisivät myös hallinnollista taakkaa.

Medialiiton lausunto komission ehdotuksesta ilmiantajien suojelusta


Lisätiedot:
Mikko Hoikka
toimialajohtaja, Medialiitto
p. 040 186 3503


Palaa otsikoihin