rss Uutiset

Komissiolta myönteinen esitys arvonlisäverokantojen vapauttamiseksi

19.1.2018

Medialiitto on tyytyväinen EU-komission 18. tammikuuta julkistamaan direktiiviehdotukseen, joka antaisi jäsenvaltioille lisää liikkumavaraa arvonlisäverokantojen määrittämisessä.

Lehtien ja kirjojen osalta ehdotus mahdollistaisi myös nollaverokannan uuden käyttöönoton Suomessa.

”Alennettu arvonlisäverokanta on tehokkain ja neutraalein tapa tukea moniäänistä ammattimaisesti tuotettua journalismia ja kirjallisuutta. Veroalennus ohjaa tuen suoraan maksullisen mediasisällön ostajalle ja sillä saavutetaan merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia demokratialle ja sivistykselle”, toteaa Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat soveltaa yleisen verokannan lisäksi nollaverokantaa, yhtä alle 5 prosentin kantaa sekä enintään kahta vähintään 5 prosentin kantaa. Alennettujen kantojen hyödyn on kohdistuttava tavaran tai palvelun kuluttajaan ja niillä on johdonmukaisesti tavoiteltava yleishyödyllisiä tavoitteita. 

Verokantojen vapauttaminen on mahdollista EU:n siirtyessä arvonlisäverotuksessa alkuperämaaperiaatteesta kohdemaaperiaatteeseen. Käytettäessä kohdemaan verokantoja toisistaan poikkeavat kansalliset verojärjestelmät eivät aiheuta esteitä jäsenvaltioiden väliselle kaupalle.

Veropäätösten tekemiseen vaaditaan EU:ssa kaikkien jäsenmaiden yksimielisyys.

Komissio on antanut jo aiemmin lehtien ja kirjojen alennettuja verokantoja koskevan erillisehdotuksen, joka sallisi alennetun alv:n soveltamisen myös digitaalisiin julkaisuihin. Parlamentti on tukenut ehdotusta ja se on EU:n neuvoston käsiteltävänä.


Palaa otsikoihin