rss Uutiset

Euroopan parlamentti äänestää lehtijulkaisujen suojasta

4.9.2018

Komission ehdottama digitaalisten sisämarkkinoiden tekijänoikeusdirektiivi on etenemässä täysistunnon äänestykseen 12.9.2018 Strasbourgissa.

Direktiivin 11 artiklassa ehdotettu uusi suojamuoto, lehtijulkaisujen suoja, on herättänyt paljon julkista keskustelua. Lehtijulkaisujen suojalla tarkoitetaan kustantajien oikeutta sopia julkaisujensa hyödyntämisestä haku-, uutiskooste- ja sosiaalisen median palveluissa ja muissa vastaavissa tietoyhteiskunnan palveluissa, ja saada käytöstä korvausta.

Journalistien ja kustantajien Euroopassa toimivat järjestöt ovat antaneet yhteisen kannanoton, jossa järjestöt kannattavat lehtijulkaisujen suojaa parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan JURI:n ehdottamassa muodossa. Valiokunta ehdottaa muun muassa, että journalistit saisivat osuuden uuden oikeuden nojalla maksettavista korvauksista. 

Parlamentin äänestyksen jälkeen käynnistyvät niin sanotut trilogi-neuvottelut direktiivin lopullisesta sisällöstä parlamentin, neuvoston ja komission kesken. 

Jos direktiivi hyväksytään, se on saatettava kansallisesti voimaan 12 kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Lisätietoja:

Satu Kangas
johtaja, elinkeinopolitiikka
Medialiitto
satu.kangas@medialiitto.fi, 050 433 7250


Palaa otsikoihin