rss Uutiset

Eduskunta käsittelee tekijänoikeuden rajoituksia lukemisesteisten palveluja varten

26.9.2018

Medialiitto osallistui 12.9. sivistysvaliokunnan kuulemiseen tekijänoikeuden rajoituksista, joilla saatettaisiin voimaan Marrakeshin sopimukseen perustuva unionin lukemisesteisdirektiivi. Uudet säännöt kohdistuisivat ennen kaikkea äänikirjojen tuottamiseen näkövammaisille ja muille lukemisesteisille.

Liitto painotti tekijänoikeusjärjestöjen tapaan kuulemisessa sitä, että rajoitukset on toteutettava oikeudenhaltijoille korvattavana julkisena palveluna ja että palvelua tuottavien organisaatioiden valvonta on järjestettävä luotettavasti. Oikeudenrajoitusten perusteella tuotetut kappaleet on pystyttävä kohdentamaan oikealle edunsaajajoukolle.

Hallituksen esityksen mukaan korvausoikeus rajattaisiin jatkossakin tilanteisiin, joissa rajoituksen perusteella valmistettu teoskappale jää pysyvästi edunsaajahenkilön haltuun. Tämä ei liiton näkemyksen mukaan ole perusteltua, koska tallentamisen sijaan on jo nyt pitkälti siirrytty teosten käyttöön suoratoistona ja pysyvän tallentamisen voidaan ennakoida lähivuosina lähestulkoon loppuvan.

Lisätiedot:
Mikko Hoikka
toimialajohtaja, Medialiitto
p. 040 186 3503


Palaa otsikoihin