rss Uutiset

Digijättien verokohtelu syö kotimaisen median toimintaedellytyksiä – toimenpiteitä tarvitaan pian

3.12.2018

Verolainsäädäntö kaipaa pikaista päivitystä digiaikakaudelle, selviää pohjoismaisia media-alan yrityksiä edustavien liittojen PwC:llä teettämästä raportista. Riippumaton selvitys on vuosi sitten julkaistun raportin päivitys.

Nykylainsäädäntö mahdollistaa kansainvälisille alustayhtiöille, kuten Googlelle ja Facebookille, mainosvoittojen kotouttamisen alhaisen verotason maihin riippumatta siitä, missä maassa tulot on ansaittu. Alustajäteillä on siten selvä kilpailuetu pohjoismaisiin mediayhtiöihin, jotka maksavat voitoistaan verot paikallisesti. 

”Toimivassa markkinataloudessa yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti. Mainosmarkkinoilla kilpailuneutraliteetista ei voida edes puhua, kun digijättien mainosvoitoista euroakaan ei veroteta Suomessa. Tilanne on täysin kestämätön ja trendi erittäin huolestuttava. Digitaalisista mainostuloista jo yli puolet menee kansainvälisille suuryrityksille, joiden verotaakka on keinotekoisen matalalla tasolla”, Medialiiton ekonomisti Elias Erämaja toteaa.

Tuore raportti peräänkuuluttaa mahdollisimman laajaa kansainvälistä sopimusta verolainsäädännön päivittämiseksi digiaikakaudelle, mutta myös Euroopan komission esittämällä väliaikaisratkaisulla voidaan raportin mukaan ainakin teoriassa vastata ongelmaan. Mikäli kansainvälistä sopimusta ei kohtuullisen ajan sisällä synny edes EU-tasolla, suosittelee raportti käynnistämään kansallisia väliaikaistoimia epäreilun kilpailutilanteen korjaamiseksi.

”Jos asia ei etene OECD:n pöydistä käytäntöön, on kilpailutilanne korjattava väliaikaisella ratkaisulla joko EU-tasolla tai tarvittaessa kansallisesti. Euroopan komission esityksessä on potentiaalia ratkaista ongelma, mutta nykymuodossaan se ei sitä tee, sillä esitys uhkaa lisätä myös sellaisten yritysten verotaakkaa, jotka jo maksavat verot kiinteän toimipaikan mukaisesti. Hyväksyttävässä esityksessä kilpailuneutraliteetin tulee todella toteutua mainosmarkkinoilla, eikä uuden veron tulisi kohdistua jo kaikki veronsa maksaviin mediayhtiöihin”, Erämaja korostaa.

Mainosrahojen valuminen ulkomaille heikentää pohjoismaisten mediayhtiöiden mahdollisuuksia investoida ja kehittää digiaikakauden palveluja. Mikäli vallitseva kehitys jatkuu, on moniäänisen ja faktatarkistetun sisällöntuotannon tulevaisuus Pohjoismaissa uhattuna. 

Unequal taxation in a digital world - an update to the 2017 Report

Vuoden 2017 raportti: Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic media industry

Lisätiedot:
Elias Erämaja 
ekonomisti, Medialiitto
elias.eramaja@medialiitto.fi


Palaa otsikoihin