rss Uutiset

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva sääntely uudistuu

10.10.2018

Euroopan parlamentti hyväksyi 2.10.2018 direktiivin, joka muuttaa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa sääntelyä.

Uusia säännöksiä sovelletaan televisiolähetysten ohella YouTuben kaltaisiin videonjakoalustoihin sekä tilausvideopalveluihin (on-demand audiovisual media services). Palvelujen maksullisuudella tai maksuttomuudella ei ole soveltamisen kannalta merkitystä. Tavoitteena on teknologianeutraali sääntely audiovisuaalisille sisällöille.

Direktiivi koskee myös verkkolehtien erillisiä TV-osioita, joissa videosisällöt on ryhmitelty ohjelmaluetteloon (catalogue). Esimerkiksi IL-TV, IS-TV ja TS-TV ovat tällaisia palveluita. Sen sijaan tekstimuotoisiin artikkeleihin upotetut videoklipit jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Televisioyhtiöille direktiivi tuo joustavuutta mainonnan sijoitteluun. Lehdille muutokset eivät ole mullistavia, mutta alaikäisten suojaa koskevat uudet säännökset on verkkolehtien TV-osioissakin otettava jatkossa huomioon. 

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin, jotta alaikäiset eivät kohtaa heidän fyysiselle, henkiselle tai moraaliselle kehitykselleen haitallista sisältöä käyttäessään palveluja tavanmukaisella tavalla. Esimerkkeinä toimista direktiivi mainitsee iän todentamisen ja muut tekniset toimet, sekä televisiolähetysten osalta lähetysajan valinnan. Alaikäisiä mahdollisesti vahingoittavasta sisällöstä on myös informoitava katsojia. Alaikäisyyden rajaa direktiivi ei määrittele, vaan ikärajasta päättävät jäsenvaltiot.

Suomi on direktiivin valmistelussa ajanut johdonmukaisesti sääntelyn keventämistä. Media-alan toiveena on, että tämä hyvä linja pitää, kun direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan. Tätä viestiä Medialiitto on jo vienyt LVM:n valmistelijoille.

Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan 21 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta. Direktiivi tulee voimaan, kun neuvosto on sen hyväksynyt ja direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Tarkka ajankohta ei vielä ole tiedossa.

Lisätiedot:
Satu Kangas
johtaja, elinkeinopolitiikka
satu.kangas@medialiitto.fi, 050 433 7250


Palaa otsikoihin