Uutiset 2017

Ratkaisu digi-alvista siirtyy vuoteen 2018

7.12.2017

Lehtien ja kirjojen alennettuja verokantoja koskevan komission direktiiviehdotuksen käsittely on yhä kesken EU:n neuvostossa. Ratkaisu siirtyy ensi vuoden puolelle, mutta tarkempaa ajankohtaa ei tässä vaiheessa ole mahdollista ennakoida.

Komissio antoi ehdotuksensa 1.12.2016. Keskeiset muutokset voimassa olevaan arvonlisäverodirektiiviin ovat a) mahdollisuus soveltaa sähköisiin julkaisuihin samaa verokantaa kuin painettuihin julkaisuihin sekä b) kaikille jäsenvaltioille avattava mahdollisuus soveltaa julkaisujen myyntiin alle viiden prosentin verokantoja, mukaan lukien nollaverokanta.

Ehdotus on läpäissyt parlamentin neuvoa-antavan käsittelyn, mutta ratkaisevaa päätöstä EU:n neuvostossa ei vielä ole saatu aikaan. Verotusta koskevat muutokset vaativat kaikkien jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän.

Direktiiviehdotuksen käsittely siirtyy vuodenvaihteessa Bulgarian puheenjohtajakaudelle. Neuvostossa on kevätkaudella työn alla useita muitakin arvonlisäverotusta koskevia muutosehdotuksia, mikä lisää poliittista riskiä julkaisuja koskevan erillisratkaisun viivästymiselle.

Seuraavat talous- ja rahoitusasioiden neuvoston eli ECOFINin kokoukset järjestetään 23.1. ja 20.2.2018.

Medialiitto ja Brysselissä toimivat kustantajajärjestöt pitävät yllä painetta saada ehdotus hyväksyttyä mahdollisimman ripeästi. 


Palaa otsikoihin