Uutiset 2016

Mediakirja luotaa median tulevaisuutta 16.12.2016

Mediakirja on mediatoimialan yhteinen vuosijulkaisu, joka käsittelee kotimaisen median tilaa ja tulevaisuutta.

Lue lisää

 

Yle-laki yhteensopivaksi EU:n valtiontukisääntelyn kanssa 19.12.2016

Julkisen palvelun tehtävää tulisi tarkentaa ja uusien yleisradiopalvelujen ennakkoarviointi siirtää Yleisradion johdosta riippumattomalle Viestintävirastolle.

Lue lisää


Komissio avaa oven kirjojen ja lehtien arvonlisäveron alentamiselle 15.12.2016

Viestinnän Keskusliitto on erittäin tyytyväinen Euroopan komission suunnitelmiin uudistaa unionin arvonlisäverosääntelyä.

Lue lisää

 

Jakelujen yhdistäminen olennaista postilain uudistamisessa 7.12.2016

LVM:n luonnos postilain muuttamiseksi ottaa kohtuullisen tasapuolisesti huomioon eri toimijoiden tarpeita ja voi oikein toteutettuna turvata kansalaisten tarvitsemat postipalvelut, todetaan VKL:n lausunnossa.

Lue lisää


Sananvapaus uhattuna Suomessakin 2.12.2016

Suomi ja Ruotsi ovat maailman vanhimman painovapauden mallimaita, mutta niissäkin sananvapaus on nyt kovemman paineen alla kuin vuosikymmeniin, varoittavat VKL:n toimitusjohtaja Jukka Holmberg ja Ruotsin sanomalehtien liiton toimitusjohtaja Jeanette Gustafsdotter.

Lue lisää


Digijulkaisujen arvonlisäveron alennus myös Suomeen 1.12.2016

Viestinnän Keskusliitto on hyvin tyytyväinen EU-komission torstaina antamaan ehdotukseen, joka sallii digitaalisten julkaisujen arvonlisäveron alentamisen painettujen julkaisujen tasolle.

Lue lisää


Medialiitolle haetaan uuden kasvun asiantuntijaa 1.12.2016

Viestinnän Keskusliitto ja Viestintäalan tutkimussäätiö etsivät säätiön asiamiestä, joka toimii myös vuoden 2017 alussa Medialiitoksi muuttuvan Viestinnän Keskusliiton asiantuntijana uuden kasvun toimialueella.

Lue lisää

 

Viestinnän Keskusliitto muuttuu Medialiitoksi 16.11.2016

Media-alan kattojärjestö Viestinnän Keskusliitto muuttaa nimensä Medialiitoksi 1.1.2017. Liiton syyskokous päätti uudistuksesta keskiviikkona media-alan Mediapäivän yhteydessä.

Lue lisää


Media-alalla pitkästä aikaa pientä kasvua 16.11.2016

Media-alan liikevaihto kasvoi hieman vuoden 2016 kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä: sekä toinen neljännes (+0,6 %) että kolmas neljännes (+0,0 %) olivat positiivisia edellisvuoteen verrattuna, arvioidaan Viestinnän Keskusliiton ennusteessa.

Lue lisää


Nuoret haluavat monipuolisen kotimaisen mediatarjonnan säilyvän 16.11.2016

Kahdeksan kymmenestä (83 prosenttia) suomalaisesta nuoresta pitää tärkeänä sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta.

Lue lisää


Ruotsiin esitetään kasvavaa vapaan uutismedian tukea 8.11.2016

Ruotsin mediatuen selvityshenkilö Anette Novak esittää nykyisen lehdistötuen korvaamista uudella, vuosittain kasvavalla mediatuella.

Lue lisää


Luovien alojen kasvu tavoitteeksi digitaalisilla sisämarkkinoilla 17.10.2016

Suomi on muodostamassa kantaansa komission ehdotuksiin, jotka koskevat tekijänoikeuden pelisääntöjä digitaalisilla sisämarkkinoilla. Viestinnän Keskusliiton mielestä Suomen tavoitteena tulisi olla suomalaisten luovien alojen elinvoimaisuus ja digitaalinen kasvu.

Lue lisää


Ylen kanavauudistus heikentää julkista palvelua 7.10.2016

Yleisradio aikoo yhdistää Yle Fem ja Yle Teema -televisiokanavat yhdelle kanavapaikalle ja laajentaa Yle Areenan tarjontaa vuonna 2017. Sekä uudistuksen markkinavaikutukset että vaikutukset julkiseen palveluun ovat kielteisiä.

Lue lisää


Jukka Holmberg Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtajaksi 3.10.2016

Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtajaksi on nimitetty FT Jukka Holmberg, 51. Holmberg jatkaa toimitusjohtajan tehtävän ohella myös Sanomalehtien Liiton liittojohtajana.

Lue lisää


Media-ala vetoaa journalistien turvallisuuden erikoislähettilään puolesta 22.9.2016

Viestinnän Keskusliitto, Yleisradio, MTV Oy, Journalistiliitto ja Ylen ohjelmatyöntekijät ovat mukana kansainvälisten sananvapausjärjestöjen yhteisessä esityksessä, että journalistien turvallisuutta valvomaan tarvitaan YK:n pääsihteerin erikoislähettiläs. Esityksen taustalla on journalisteihin kohdistuva väkivalta ja sen rankaisematta jääminen.

Lue lisää


Kustannustehokas ja ennustettava lehtijakelupalvelu on turvattava 15.9.2016

Sanomalehtien ja aikakauslehtien yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys tulisi Viestinnän Keskusliiton mielestä ottaa painokkaasti huomioon, kun postilakia uudistetaan ja jakelupalveluja kehitetään.

Lue lisää


Lehdille lisätuloja uudella kustantajien tekijänoikeudella 14.9.2016

Lehtiä julkaiseville mediayhtiöille avautuu mahdollisuus lisätuloihin, jos Euroopan komission esitys lehtikustantajien tekijänoikeudesta toteutuu.

Lue lisää


Elias Erämaja Viestinnän Keskusliiton ekonomistiksi 29.6.2016

Viestinnän Keskusliiton ekonomistiksi on nimitetty valtiotieteiden maisteri Elias Erämaja, 28. Hän aloittaa tehtävässä 1.9.2016.

Lue lisää


Median monimuotoisuuden edistäminen uusi tärkeä tehtävä Ylelle 22.6.2016

Parlamentaarisen Yleisradio-työryhmän esitysten käytännön vaikutukset kotimaisen median moniäänisyydelle riippuvat ratkaisevasti uusien velvoitteiden soveltamisesta käytäntöön, korostaa Viestinnän Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lue lisää


Ylen toimintalinjausten ja valvonnan merkitys korostuu 16.6.2016

Parlamentaarisen Yleisradio-työryhmän esitykset jäivät odotettua pienimuotoisemmiksi eivätkä ne juurikaan muuta julkisen palvelun yhtiön vahvaa asemaa suhteessa yksityisesti omistettuihin medioihin, arvioi Viestinnän Keskusliiton vt. toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

Lue lisää


Suomalaiset hakevat uutisia verkossa suoraan medioiden omilta sivuilta 15.6.2016

Uutisten seuraaminen sosiaalisen median kautta ei ole horjuttanut vakiintuneiden mediabrändien asemaa Suomessa, ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2016 -kyselytutkimuksesta. Tutkimus kertoo myös, että suomalaiset luottavat uutisiin poikkeuksellisen paljon.

Lue lisää


Viestintäalan neuvottelutulokset – mitä kikyssä sovittiin? 7.6.2016

Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen kaikkien alan henkilöstöryhmien osalta. Viestinnän Keskusliiton hallinto on hyväksynyt neuvottelutulokset työehtosopimusratkaisuiksi. Työmarkkinakeskusjärjestöt vahvistanevat kilpailukykysopimusratkaisun lähipäivinä.

Lue lisää


Kustannustoimittajille neuvottelutulos 3.6.2016

Viestinnän Keskusliiton ja Suomen Journalistiliiton välille on syntynyt perjantaina 3.6.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta kustannustoimittajia koskevan työehtosopimuksen piirissä.

Lue lisää


Teknisille toimihenkilöille neuvottelutulos 30.5.2016

Viestinnän Keskusliitto ry:n ja Ammattiliitto PRO:n välille on syntynyt maanantaina 30.5. neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta teknisiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä.

Lue lisää


Jakajille neuvottelutulos 30.5.2016

Viestinnän Keskusliitto ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välille on syntynyt maanantaina 30.5. neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta jakajia koskevan työehtosopimuksen piirissä.

Lue lisää


Viestintäalan toimihenkilöille neuvottelutulos 27.5.2016

Viestinnän Keskusliitto ry:n ja työntekijöitä edustavien Ammattiliitto PRO:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto /Grafinet ry:n välille on syntynyt perjantaina 27.5. neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta toimihenkilöitä koskevalla sopimusalalla.

Lue lisää


Lehdistölle neuvottelutulos 27.5.2016

Viestinnän Keskusliitto ry:n ja työntekijöitä edustavan Suomen Journalistiliitto ry:n välille on syntynyt perjantaina 27.5. neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta toimituksellista henkilöstä koskevalla sopimusalalla.

Lue lisää


Kirjatyöntekijöille neuvottelutulos 25.5.2016

Viestinnän Keskusliitto ry:n ja työntekijöitä edustavan TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välille on syntynyt tiistaina 24.5. neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta kirjatyöntekijöitä koskevalla sopimusalalla.

Lue lisää


Kari Juutilainen Viestinnän Keskusliiton hallitukseen 19.5.2016

Viestinnän Keskusliiton hallituksen jäseneksi on liiton kevätkokouksessa 19.5. valittu johtaja Kari Juutilainen Alma Manu Oy:stä.

Lue lisää


Investointien turvaaminen edellyttää itsenäistä yksinoikeutta kustantajille 17.5.2016

Internet-ympäristössä kustantajien tekijänoikeusasemaa pitäisi vahvistaa ja selkeyttää.

Lue lisää


Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja vaihtuu 13.5.2016

Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja vaihtuu. Tehtävään vuosi sitten valittu Jukka Viitasaari on irtisanoutunut 15.5.2016 lähtien.

Lue lisää


Grahn-Laasoselta tuki toimittajakoulutusselvitykselle 20.4.2016

Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö teettäisi selvityksen journalismin ja viestintäalan koulutustarpeista vuosina 2016-2021. Tutkimuksessa tulisi selvittää opiskelijoiden työllistymistä, alan tulevaisuuden osaamistarpeita sekä tarkoituksenmukaiset tavoitteet aloituspaikkojen ja tutkintojen määrälle.

Lue lisää


EU-komissio avaa oven digitaalisen median alennetulle arvonlisäverolle 7.4.2016

Euroopan komission tänään julkistettuun toimenpidesuunnitelmaan sisältyvä avaus sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannasta on erittäin tervetullut uutinen suomalaisille mediayrityksille, sanoo Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Viitasaari.

Lue lisää


Kustantajien tekijänoikeusasema vankemmaksi 4.4.2016

Toisin kuin muilla luovien alojen tuotantoyrityksillä, lehtien ja kirjojen kustantajilla ei ole itsenäistä oikeutta päättää tuottamiensa sisältöjen hyödyntämisestä. Kustantajien oikeusasema perustuu tekijöiltä hankittuihin oikeuksiin. Euroopan komissio selvittää, olisiko kustantajille säädettävä oma oikeus.

Lue lisää


Kustannustoimittajat mukaan kilpailukykysopimusneuvotteluihin 24.3.2016

Suomen Journalistiliitto päätti 23.3. kustannustoimittajien mukanaolosta kilpailukykysopimusneuvotteluissa.

Lue lisää


Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut käyntiin viestintäalalla 18.3.2016

Viestinnän Keskusliitto aloittaa neuvottelut kilpailukykysopimuksen alakohtaisesta soveltamisesta palkansaajaliittojen kanssa.

Lue lisää


Elinvoimaiset mediamarkkinat - julkisten ja yksityisten mediapalvelujen summa 15.2.2016

Hyvä tasapaino julkisen ja yksityisen mediatarjonnan välillä palvelee demokratiaa ja sananvapauden toteutumista.

Lue lisää


Komissio haluaa parantaa verkkosisältöpalvelujen saatavuutta 18.1.2016

Euroopan komission asetusehdotuksen tavoitteena on helpottaa mobiilien verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävää käyttöä.

Lue lisää