Uutiset 2014

Median innovaatiorahoitus organisoitumassa 28.11.2014

Median innovaatiorahoituksen käytännön organisointi alkaa vähitellen hahmottua. Tekesissä ollaan valmiita keskustelemaan hankeideoista ja ajatuksista jo nyt.

Lue lisää


Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu muuttuu budjettirahoitteiseksi 26.11.2014

Hallitus esittää teosten yksityisen kopioinnin korvaamista tekijöille valtion talousarvioon otettavalla uudella määrärahalla. Samalla luovutaan laiteperusteisesta hyvitysmaksusta.

Lue lisää


Helene Juhola päätoimisesti Viestintäalan tutkimussäätiöön 20.11.2014

Viestinnän Keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola siirtyy 1.1.2015 Viestintäalan tutkimussäätiön päätoimiseksi asiamieheksi.

Lue lisää


Tekijänoikeuslain muutospaketti eduskunnassa 18.11.2014

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee lakiesitystä, joka koskee tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluita, tekijänoikeussopimusten kohtuullistamista ja luvattoman verkkojakelun vastaisia toimia.

Lue lisää


Kotimaisen median merkitys nousee kansainvälisessä kriisissä 12.11.2014

Ukrainan kriisi on korostanut kotimaisen uutisoinnin merkitystä lähes joka toisen suomalaisen silmissä. Kotimaisessa mediassa julkaistujen uutisten, taustajuttujen ja analyysien merkitys on noussut tänä vuonna Ukrainan kriisin ja sotatoimien vuoksi, arvioi 44 prosenttia mielipidekyselyyn vastanneista.

Lue lisää


Viestinnän Keskusliitto päätti yt-neuvottelut 11.11.2014

Viestinnän Keskusliitossa 28.10. alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Lue lisää


Siirtovelvoitteen alaiset televisio-ohjelmat tekijänoikeuskorvausten piiriin 28.10.2014

Operaattoreilla on velvoite siirtää yleisen edun ja julkisen palvelun televisiokanavat kaapeliverkoissa. Tekijänoikeuslakiin esitetään muutosta, jonka nojalla oikeudenhaltijat saisivat oikeuden korvaukseen ohjelmistojen siirtämisestä. Muutos tehdään EU:n komission huomautettua, ettei tekijänoikeuslaki vastaa direktiivien asettamia velvoitteita.

Lue lisää


Eduskunta hylkäsi tekijänoikeutta koskevan kansalaisaloitteen 24.10.2014

Eduskunta asettui sivistysvaliokunnan mietinnön kannalle eikä hyväksynyt kansalaisaloitetta tekijänoikeudesta. Aloitteessa ehdotettiin merkittäviä heikennyksiä tekijänoikeussuojaan.

Lue lisää


Viestinnän Keskusliitto käynnistää yt-neuvottelut 23.10.2014

Viestinnän Keskusliitossa alkavat tiistaina 28.10. yhteistoimintaneuvottelut.

Lue lisää


Lehdistön TES-neuvottelut: sopimus syntyi 30.9.2014

VKL:n työelämävaliokunta on käsitellyt ja hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen lehdistön työehtosopimusratkaisuksi. Myös SJL:n valtuusto on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.10.2014–30.11.2016.

Lue lisää


Neuvottelutulos allekirjoitettu 29.9.2014

Lehdistön työehtosopimusneuvotteluissa on syntynyt neuvottelutulos. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta tiistaina.

Lue lisää


Lehden tilaajan tullausvelvollisuus ei sovi sananvapauteen 23.9.2014

Perustuslakivaliokunta puuttui hallituksen suunnitelmaan asettaa ulkomailta tuotavien lehtien tilaajille velvollisuus ilmoittaa tilauksensa verottajalle ja maksaa niistä erikseen arvonlisäveroa. Velvollisuus tekisi tilaamisen vähemmän houkuttelevaksi ja merkitsisi siten viestin vastaanottamista ennakolta rajoittavaa menettelyä. Jatkovalmistelussa etsitään ratkaisua toteuttaa suunnitelmassa tavoiteltu lehtien maahantuonnin arvonlisäverollisuus ilman vastaavia sananvapauden rajoituksia.

Lue lisää


Neuvottelut toimittajien työehtosopimuksesta käyntiin 8.9.2014

Viestinnän Keskusliiton ja Suomen Journalistiliiton isot neuvottelukunnat tapasivat ensimmäisen kerran perjantaina 5. syyskuuta. Tapaamisessa käytiin läpi osapuolten muutosesityksiä ja sovittiin neuvotteluaikataulusta.

Lue lisää


Liitto vastustaa omistuksen yleisöjulkisuuden kaventamista 14.8.2014

Viestinnän Keskusliitto antoi valtiovarainministeriölle lausunnon työryhmän esityksestä siirtyä arvopaperien säilytyksessä moniportaiseen järjestelmään ja hallintarekisteröintiin. Liiton näkemyksen mukaan uusi järjestelmä ei saa kaventaa omistusten yleisöjulkisuutta nykyisestä.

Lue lisää


Sähköisten palvelujen verotuspaikkasäännökset muuttuvat 2015 11.8.2014

Sähköiset palvelut arvonlisäverotetaan vuodenvaihteen jälkeen palvelujen kulutusmaassa. Verohallinnon ohjeet sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksesta julkaistaan todennäköisesti syyskuun aikana.

Lue lisää


Kansallinen big data -strategia loppusuoralla 19.6.2014

Suomella on potentiaalia massiivisten tietoaineistojen hyödyntämisessä. Liiton mielestä sujuvalla strategialla voidaan tukea uusia sisältöinnovaatioita ja asiakkaiden parempaa palvelua.

Lue lisää


Suomalaiset hakevat uutisensa yhä useammasta kanavasta 12.6.2014

Suomi on vahvojen mediabrändien maa, jossa sanoma- ja aikakauslehdillä on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen vahva asema uutislähteenä.

Lue lisää


Trafi sääntelemässä miehittämättömien kamerakoptereiden käyttöä 23.5.2014

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valmistelee uusia määräyksiä miehittämättömistä ilma-aluksista. Liitto on esittänyt, että kielto lennättää miehittämättömiä kamerakoptereita tiheästi asutuilla alueilla ja ulkona olevien väkijoukkojen yläpuolella sekä yöaikaan ei koskisi tiedotusvälineitä.

Lue lisää


Tuomioistuin vahvisti oikeuden tulla hakukoneen unohtamaksi 23.5.2014

Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsi ratkaisussaan tietosuojadirektiivin edellyttävän, että rekisteröity voi tietyissä tapauksissa vaatia henkilötietojaan poistettavaksi hakukoneen tuottamasta hakutulosluettelosta. Tietojen käsittely voidaan kieltää myös tapauksissa, joissa niiden julkaisu itse hakukoneen lähdesivuilla on laillista. Henkilötietojen suoja syrjäyttää tuomioistuimen mukaan lähtökohtaisesti hakukoneen ylläpitäjän taloudellisen intressin ja hakukoneen käyttäjän tiedonsaanti-intressin. Journalistisen sisällön julkaisemiseen tuomiolla ei ole vaikutusta.

Lue lisää


Tekijänoikeutta koskeva kansalaisaloite puhututti eduskunnassa 13.5.2014

Eduskunnan sivistysvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen tekijänoikeutta koskevasta kansalaisaloitteesta.

Lue lisää


Sopiminen televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluista helpottuu 9.5.2014

Tekijänoikeuslakiin kaavaillaan uusia säännöksiä verkkotallennuspalveluiden lisensioinnista. Liitto tukee ehdotettua sopimuslisenssimallia.

Lue lisää


Lehtien postitus Ahvenanmaalta eduskunnan käsittelyssä 7.5.2014

Hallitus esittää Ahvenanmaalta ja EU:n ulkopuolelta tilattavien lehtien postitukseen liittyvän veroedun poistamista vuoden 2014 lopussa. Verorajasäännöksistä johtuen Manner-Suomeen tilatuista sanoma- ja aikakauslehdistä ei tähän mennessä ole peritty arvonlisäveroa. Lakimuutos poistaisi rajalla perittävän veron alarajan lehtien osalta kokonaan.

Lue lisää


Think INK -innovaatiokilpailun seitsemän parasta loppukilpailuun 10.4.2014

Viestintäalan tutkimussäätiön media- ja painoviestintäalan Think INK -ideakilpailuun jätettiin helmikuun loppuun mennessä yhteensä 49 ehdotusta. Kilpailun taso ideoiden ja osallistujien osalta oli korkea.

Lue lisää


Tekijänoikeussopimuksia koskeva lainmuutos heikentäisi oikeusvarmuutta 10.4.2014

Kohtuuttomia sopimusehtoja voidaan sovitella tuomioistuimessa oikeustoimilain yleisen kohtuullistamissäännöksen nojalla. Uusi tekijänoikeudellinen sovittelusäännös on tarpeeton.

Lue lisää


Lisäsääntelyä tekijänoikeussopimuksista ei tarvita 28.2.2014

Tekijänoikeusjärjestelmää pitäisi kehittää sisältömarkkinoiden kasvua tukien, ei sitä jarruttaen.

Lue lisää


Ranska alentaa digilehtien arvonlisäveron 2,1 prosenttiin 23.1.2014

Muutos rohkaisee EU:n arvonlisäverosääntelyn uudistamiseen.

Lue lisää


Verkkopiratismin kitkentään luvassa tehokkaampia keinoja 23.1.2014

Liitto kannattaa OKM:n lakiluonnosta, jolla parannetaan mahdollisuuksia puuttua luvattomaan verkkojakeluun. Verkkoliikenteen hidastamismääräys on kuitenkin oikeuspoliittisesti kyseenalainen suojakeino.

Lue lisää


KHO hyväksyi verottajan ankaran tulkinnan yhdistyslehtien arvonlisäverosta 7.1.2014

Korkein hallinto-oikeus antoi uudenvuodenaattona 2013 pitkään odotetun ratkaisunsa arvonlisäverolain tulkinnasta yhdistyslehtien painoksen nollaverokannan sekä asiakaslehtien julkaisija–kustantaja-sopimussuhteen osalta. Ratkaisu on pettymys useille lehdille ja lisää paineita lehtitoiminnan uudelleenjärjestelyihin.

Lue lisää