Uutiset 2013

JSN:lta lausuma piilomainonnasta 2.12.2013

Julkisen sanan neuvosto on linjannut tulkintaansa Journalistin ohjeiden piilomainontakohdasta. Neuvosto määrittelee uskottavuuden journalismin kantavaksi periaatteeksi ja korostaa toimitusten ehdotonta riippumattomuutta mainostajista. Journalistin ohjeet sallivat innovatiiviset ratkaisut yhteistyösisällöissä, mutta edellyttävät tällöinkin selkeää eroa kaupallisen ja journalistisen sisällön välillä.

Lue lisää


Kansalaisaloite tekijänoikeudesta vaarantaa työpaikkoja 27.11.2013

Aloitteessa ehdotetut muutokset toimivat aloitteen tavoitteita vastaan.

Lue lisää


Lehtien arvonlisäverottomaan maahantuontiin suunnitellaan muutoksia 14.11.2013

Valtiovarainministeriö kaavailee lainmuutosta, jolla maahantuodut lehdet olisivat verotuksellisesti samassa asemassa kuin kotimaassa tilattuna myydyt lehdet. Tilattujen lehtien verokannan nostaminen nollasta kymmeneen prosenttiin on tehnyt edulliseksi toimittaa lehtitilaukset Suomeen ulkomailta ja Ahvenanmaalta.

Lue lisää


Yleisradion rahoituksen indeksisidonnaisuudesta pitäisi luopua 1.11.2013

Yleisradion rahoituksen kokonaistasoa tulisi arvioida säännöllisin väliajoin.

Lue lisää


Keskitetyn mukaiset neuvottelutulokset lehdistöä lukuun ottamatta kaikille viestinnän alan henkilöstöryhmille 25.10.2013

VKL:n hallitus on tänään hyväksynyt saavutetut neuvottelutulokset. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset syntyivät lehdistöä lukuun ottamatta kaikkia viestinnän alan henkilöstöryhmiä koskevien työehtosopimusten osalta.

Lue lisää


Lehdistön tilanne askarruttaa kansanedustajia 3.10.2013

Sinuhe Wallinheimo ja 17 muuta kansanedustajaa jättivät 2.10. viestintäministeri Pia Viitaselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä suomalaisen sanomalehdistön ja sen työpaikkojen turvaamiseksi.

Lue lisää


Verkkoneutraliteetti vahvemmaksi 30.9.2013

EU haluaa kehittää sähköisen viestinnän sisämarkkinoita uudella asetuksella.

Lue lisää


Alkoholin mediamainonnan rajoittaminen ohjaa markkinointia muihin kanaviin 25.9.2013

Eduskunnan käsiteltävänä oleva alkoholilain muutos rajoittaa mietojen alkoholijuomien mainontaa televisiossa ja radiossa.

Lue lisää


Lehti- ja tv-arkistojen käyttöä helpotetaan 25.9.2013

Eduskunnan käsittelyssä oleva tekijänoikeuslain muutos helpottaa sopimista arkistojen käytöstä. Toisaalta lainauskorvauksesta sopiminen halutaan esityksessä kieltää.

Lue lisää


Hyvä tavoite, väärä keino 24.5.2013

Näkövammaisten mahdollisuudet lukea kirjoja ja lehtiä heille sopivassa muodossa kaipaavat parannusta monissa maissa. Kansainvälinen yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta ei kuitenkaan ole oikea keino lukemisen esteiden raivaamiseksi.

Lue lisää


Ylen verkkopalvelujen markkinavaikutukset pitäisi arvioida 21.5.2013

Rajussa murroksessa olevilla mediamarkkinoilla on turvattava toimintaedellytykset paitsi Ylelle, myös muille Suomessa toimiville, suomalaisia sisältöjä tuottaville ja välittäville yrityksille.

Lue lisää


Toimittajien neuvotteluissa ratkaisu – palkankorotusten kustannus selviää myöhemmin 17.5.2013

Viestinnän Keskusliitto ja Suomen Journalistiliitto ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen. Päätös merkitsee työntekijäliiton perjantaiksi asettaman lakkouhan väistymistä ja sen myötä VKL:n ensi viikolle julistaman työsulun peruuntumista. Myös SJL:n ylityökielto päättyy välittömästi.

Lue lisää


Viestintävirasto: Yle rikkoo sponsorointikieltoa 14.5.2013

Viestintävirasto selvitti omasta aloitteestaan Yleisradion ja Veikkauksen yhteistyötä rahapeliarvonnoissa. Virasto totesi, että kyseessä oli kielletty sponsorointi. Loton, Viking Loton ja Eurojackpotin lähettäminen Ylen kanavilla on lopetettava 30.9.2013 mennessä.

Lue lisää


Tietoyhteiskuntakaaresta viestintämarkkinoiden megalaki 14.5.2013

Valmisteilla olevaan tietoyhteiskuntakaareen niputetaan viestintämarkkinoita koskeva lainsäädäntö. Samalla toteutetaan sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Liitto kannattaa tietoyhteiskuntakaaren säätämistä.

Lue lisää


Sallitun uutissitaatin rajoja haetaan 12.4.2013

Automaattisiin sitaatteihin perustuvat uutispalvelutuotteet ovat tekijänoikeustarkastelussa eri puolilla maailmaa. Oikeustapaukset New Yorkista ja Tanskasta sekä Saksan uusi lähioikeuslaki voidaan tulkita sisältöön investoivien kustantajien voitoiksi.

Lue lisää


Alkoholimainonnan aikarajat tiukentuvat 12.4.2013

Mietoja alkoholijuomia saa jatkossa mainostaa televisiossa ja radiossa vasta klo 22 jälkeen.

Lue lisää


Suomalaisen mediapäivän pituus 8 tuntia ja 39 minuuttia 11.4.2013

Suomalaiset viettivät vuonna 2012 medioiden äärellä keskimäärin 8 tuntia 39 minuuttia päivässä, ilmenee tuoreesta TNS Atlas Intermedia 2012 -tutkimuksesta. Lisäystä edellisvuoteen on kuusi minuuttia.

Lue lisää


Lehtikustantajille uusi oikeus Saksassa 28.3.2013

Kustantajat saavat yksinoikeuden määrätä julkaisemiensa lehtisisältöjen käytöstä kaupallisissa hakukone- ja uutiskoostepalveluissa.

Lue lisää


TES-neuvottelut toimittajien työehtosopimuksesta alkoivat 27.3.2013

Lehdistön toimittajia koskevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 30.4. Viestinnän keskusliiton ja Suomen Journalistiliiton isot neuvottelukunnat tapasivat ensimmäisen kerran tänään 27.3. Samalla sovittiin neuvotteluaikataulurungosta koko huhtikuulle.

Lue lisää


Paperilehti mieluisin lukemiseen ja mainonnan vastaanottamiseen 19.3.2013

Suomalaiset uskovat vahvasti lukevansa sanoma- ja aikakauslehtiä tulevaisuudessa myös painettuna. Luottamus paperilehden säilymiseen ja suosioon on kuluttajien keskuudessa suurempaa kuin median tekijät ja mainostajat uskovat, ilmenee Itellan, Sanomalehtien Liiton ja Aikakausmedian 15/30 Researchilla teettämästä Yhteisöllistyvä media -tutkimuksesta.

Lue lisää


Lainauskorvaus kuuluu myös julkaisuoikeuksien haltijoille 4.3.2013

Kirjojen lainaaminen kirjastoista vaikuttaa sekä kirjailijoiden että kustantajien etuihin. Liiton mielestä lainaamisesta maksettavaa tekijänoikeudellista lainauskorvausta ei pitäisi säätää tekijöiden luovuttamattomaksi oikeudeksi. Korvaus tulisi jakaa normaaliin tapaan oikeudenhaltijoiden kesken.

Lue lisää


Lehtien digilukeminen kasvaa vauhdilla – printti edelleen selvästi yleisin lukutapa 1.3.2013

Lehtien lukeminen matkapuhelimella ja tabletilla yleistyy vauhdilla. Samaan aikaan painettujen lehtien lukeminen on pysynyt hyvin korkealla tasolla.

Lue lisää


Mediamainontaan 1,4 miljardia euroa vuonna 2012 7.2.2013

Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2012 yhteensä 1353 miljoonaa euroa, mikä on 2,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää


sahkokirja.fi-sivusto uudistettu 11.1.2013

Sähkökirjojen laajempi tuottaminen on Suomessa varsin nuorta. Viimeisen parin vuoden aikana yleisen kirjallisuuden puolella sähkökirjoja on tuotettu yli 1 500 teosta ja suurimmasta osasta uusia kirjoja tehdään painetun teoksen ohella myös sähköinen versio.

Lue lisää


Teollis- ja tekijänoikeudelliset riidat keskitetään markkinaoikeuteen 2.1.2013

Markkinaoikeus aloittaa toimintansa IPR-tuomioistuimena 1.9.2013

Lue lisää