Lausunnot tietosuojasta

Yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklan soveltaminen: henkilötietojen käsittely journalistisessa tarkoituksessa 10.2.2017

medialiitto on antanut lausunnon oikeusministeriön muistiosta, joka koskee henkilötietojen suojan yhteensovittamista sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kanssa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklan mukaisesti.

Lue lisää


Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosesitys 26.3.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosesityksestä HE 158/2007 vp.

Lue lisää


Tunnistetietojen säilyttäminen 4.3.2008

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosesitys HE 158/2007 vp, lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Lue lisää


Viestintää koskevien tietojen säilyttämisvelvollisuus 4.9.2007

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle 31.8.2007 viestintää koskevien tietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Lausunto ohessa.

Lue lisää


Sähköisen viestinnän tietosuojlain muutosehdotus, LVM julkaisuja 29/2007 16.8.2007

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta liikenne- ja viestintäministeriölle 15.8.2007. Lausunto ohessa liitetiedostona.

Lue lisää


Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotus 8.5.2006

Viestinnän Keskusliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta 5.5.2006.

Lue lisää