Lausunnot tekijänoikeudesta

Verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys

15.1.2016

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon mobiilien verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyttä koskevasta Euroopan komission asetusehdotuksesta.

160115 VKL Sisältöjen siirrettävyys OKM (pdf) (36.8 KB)

Palaa otsikoihin