Lausunnot tekijänoikeudesta

Tilattuja verkkosisältöpalveluja koskeva siirrettävyysasetus

16.2.2016

Liitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon Euroopan komission siirrettävyysasetusehdotusta koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä (U 3/2016 vp).

160216 VKL Siirrettävyysasetus LiV (pdf) (31.9 KB)

Palaa otsikoihin