Lausunnot tekijänoikeudesta

Lausunto tietokantadirektiivin uudistamistarpeista

6.10.2017

Medialiitto on antanut 5.10.2017 eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon tietokantadirektiivin uudistamistarpeista.

Lue lausunto

Palaa otsikoihin