Lausunnot tekijänoikeudesta

Lausunto tekijänoikeuksien rajoittamisesta lukemisesteisten hyväksi

12.1.2018

Medialiitto on 12.1.2018 antanut lausunnon direktiivin (EU) 2017/1564 (VIP-direktiivi) kansallisesta voimaansaattamisesta mediayritysten näkökulmasta.

Lue lausunto

Palaa otsikoihin