Lausunnot tekijänoikeudesta

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

19.10.2016

Viestinnän Keskusliitto on antanut sivistysvaliokunalle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lausunto: 

Palaa otsikoihin