Lausunnot tekijänoikeudesta

Euroopan komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategia

22.5.2015

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Euroopan komission tiedonannosta "Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle" (KOM(2015)192).

150522 VKL DSM strategia OKM (pdf) (74.8 KB)

Palaa otsikoihin