Lausunnot tekijänoikeudesta

Asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

3.5.2017

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.

Lue lausunto.


Palaa otsikoihin