Lausunnot tekijänoikeudesta

Lausunto tekijänoikeuksien rajoittamisesta lukemisesteisten hyväksi 12.1.2018

Medialiitto on 12.1.2018 antanut lausunnon direktiivin (EU) 2017/1564 (VIP-direktiivi) kansallisesta voimaansaattamisesta mediayritysten näkökulmasta.

Lue lisää


Lausunto tietokantadirektiivin uudistamistarpeista 6.10.2017

Medialiitto on antanut 5.10.2017 eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon tietokantadirektiivin uudistamistarpeista.

Lue lisää


Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanosta 29.9.2017

Medialiitto on antanut 28.9.2017 lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanosta.

Lue lisää


Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2017

Medialiiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksestä tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamisesta.

Lue lisää


Asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta 3.5.2017

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.

Lue lisää


Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla 16.2.2017

Medialiiton lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä U 63/2016 vp, joka koskee komission direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää


Lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Medialiitto on antanut talousvaliokunnalle kirjallisen lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä U 63/2016 vp, joka koskee komission direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää


Tekijänoikeuden rajoittaminen lukemisesteisten hyväksi 2.12.2016

Viestinnän Keskusliitto on antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä tekijänoikeuden rajoittamisesta lukemisesteisten hyväksi.

Lue lisää


Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 19.10.2016

Viestinnän Keskusliitto on antanut sivistysvaliokunalle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää


Asetusehdotus lähetystoiminnasta 17.10.2016

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon komission asetusehdotuksesta, joka koskee tekijänoikeutta televisio- ja radiolähetystoiminnassa.

Lue lisää


Tekijänoikeuksien rajoittaminen lukemisesteisten hyväksi 17.10.2016

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon komission asetus- ja direktiiviehdotuksista, jotka koskevat tekijänoikeuksien rajoittamista lukemisesteisten hyväksi.

Lue lisää


Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla 17.10.2016

Liitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle komission direktiiviehdotuksesta, joka koskee tekijänoikeutta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää


Kustantajan rooli tekijänoikeuden arvoketjussa 17.5.2016

Liitto on antanut lausunnon Euroopan komissiolle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle kustantajan oikeudesta tekijänoikeuden arvoketjussa.

Lue lisää


Tilattuja verkkosisältöpalveluja koskeva siirrettävyysasetus 16.2.2016

Liitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon Euroopan komission siirrettävyysasetusehdotusta koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä (U 3/2016 vp).

Lue lisää


Verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys 15.1.2016

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon mobiilien verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyttä koskevasta Euroopan komission asetusehdotuksesta.

Lue lisää


Satelliitti- ja kaapelidirektiivin uudistaminen 9.11.2015

Liitto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon satelliitti- ja kaapelidirektiivin uudistamisesta.

Lue lisää


Euroopan komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 22.5.2015

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Euroopan komission tiedonannosta "Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle" (KOM(2015)192).

Lue lisää