Lausunnot sananvapaudesta

Verkkoneutraliteettisääntelyn muuttaminen EU-asetuksen johdosta

18.1.2016

Viestinnän Keskusliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon verkkoneutraliteettisääntelyn muuttamistarpeesta laaditusta arviomuistiosta.

> Lue lausunto

Palaa otsikoihin