Lausunnot sananvapaudesta

Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö

30.6.2017

Medialiitto on antanut lausunnon sisäministeriölle ehdotuksesta siivilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä.

Lue lausunto

Palaa otsikoihin