Lausunnot sananvapaudesta

Komission ehdotus ilmiantajien suojelusta

21.9.2018

Medialiitto on antanut 21.9.2018 lausunnon Euroopan komissiolle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Lue lisää

Palaa otsikoihin