Lausunnot muista oikeudenaloista

Lausunto postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä

19.6.2018

Liitto on 19.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä.

Lue lausunto


Palaa otsikoihin