Lausunnot mediamarkkinoista

Yleisradiolain muuttaminen

19.12.2016

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi. Esitysluonnos pohjautuu parlamentaarisen työryhmän 22.6.2016 julkaisemiin ehdotuksiin.

161219 VKL Yleisradiolaki LVM (pdf) (535.2 KB)

Palaa otsikoihin