Lausunnot mediamarkkinoista

Viestinnän EU-tason toimenpidetarpeet 2019 - 2024

20.8.2018

Medialiitto on esittänyt 15.8.2018 liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä viestinnän EU-tason toimenpidetarpeista vuosina 2019 - 2024.

Medialiitto LVM Viestinnän EU_ja_kv_toimet 2019_2024 (pdf) (118.5 KB)

Palaa otsikoihin