Lausunnot mediamarkkinoista

Televisio-ohjelmien siirtovelvoite

1.4.2016

Liitto on antanut liikenne-ja viestintäministeriölle lausunnon television-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta.

160401 VKL siirtovelvoite LVM (pdf) (38.3 KB)

Palaa otsikoihin