Lausunnot mediamarkkinoista

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä mediapoliittiseksi ohjelmaksi

26.6.2018

Medialiitto on 26.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta.

Lue lausunto


Palaa otsikoihin