Lausunnot mediamarkkinoista

Lausunto tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee tietoyhteiskuntakaaren muuttamista.

Lue lausunto

Palaa otsikoihin