Lausunnot mediamarkkinoista

Lausunto televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista

12.3.2018

Medialiitto on 9.3.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista.

Lue lausunto

Palaa otsikoihin