Lausunnot mediamarkkinoista

Lausunto arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta 9.11.2018

Medialiitto ja sen jäsenliitot Aikakausmedia, Sanomalehtien Liitto sekä Suomen Kustannusyhdistys ovat antaneet 9.11.2018 lausunnon arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta. Muutos koskee sähköisiin julkaisuihin sekä lehtien irtonumeroihin sovellettavan verokannan alentamista 24 prosentista 10 prosenttiin.

Lue lisää


Viestinnän EU-tason toimenpidetarpeet 2019 - 2024 20.8.2018

Medialiitto on esittänyt 15.8.2018 liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä viestinnän EU-tason toimenpidetarpeista vuosina 2019 - 2024.

Lue lisää


Lausunto kansallisen uutistoimiston tukemisesta 15.8.2018

Medialiitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon kansallisen uutistoimiston tukemista koskevasta asetusluonnoksesta 14.8.2018.

Lue lisää


Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä mediapoliittiseksi ohjelmaksi 26.6.2018

Medialiitto on 26.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta.

Lue lisää


Lausunto televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista 12.3.2018

Medialiitto on 9.3.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista.

Lue lisää


Lausunto unionin arvonlisäverokantasääntelyn uudistamisesta 5.2.2018

Medialiitto on antanut 5.2.2018 valtiovarainministeriölle lausunnon unionin arvonlisäverokantasääntelyn uudistamisesta.

Lue lisää


Lausunto reilusta verotuksesta digitaloudessa 9.1.2018

Medialiitto on vastannut 3.1.2018 Euroopan komission avoimeen konsultaatioon koskien digitalouden reilua verotusta.

Lue lisää


Lausunto Yleisradio Oy:n strategiasta 25.10.2017

Medialiitto on antanut Yleisradion hallintoneuvostolle 20.9.2017 lausunnon Ylen hallituksen 17.8.2017 hyväksymästä strategialuonnoksesta.

Lue lisää


Viestinnän tulevaisuus - muutostekijät ja ratkaisut 29.9.2017

Medialiitto on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä media-alan muutostekijöistä ja ratkaisuista ministeriön tulevaisuuskatsauksen laatimista varten.

Lue lisää


Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta 25.8.2017

Medialiitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta.

Lue lisää


Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta 12.6.2017

Lausunto lisätalousarvioesitykseen HE 60/2017 vp sisältyvistä määrärahaehdotuksista, jotka koskevat momentteja 31.40.44 (Median innovaatiotuki) ja 31.40.45 (Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki).

Lue lisää


Lausunto tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee tietoyhteiskuntakaaren muuttamista.

Lue lisää


Ennakkoarviointi Yleisradion verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista 13.4.2017

Lausunto liittyen Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston käynnistämään ennakkoarviointimenettelyyn Yle Uutisten verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista.

Lue lisää


Lausunto Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta 30.3.2017

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi.

Lue lisää


Yleisradion kumppanuudet ja yhteistyö yksityisten medioiden kanssa vuonna 2016 2.3.2017

Lausunto kumppanuuksien ja yhteistyön osalta Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta vuodelta 2016.

Lue lisää


Sähköisten julkaisujen arvonlisäverokanta

Medialiitto on antanut lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee Euroopan komission ehdotusta sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannoista.

Lue lisää


Yleisradiolain muuttaminen 19.12.2016

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi. Esitysluonnos pohjautuu parlamentaarisen työryhmän 22.6.2016 julkaisemiin ehdotuksiin.

Lue lisää


Ylen televisio-ohjelmiston tarjontarakenteen muutos 7.10.2016

Liitto on antanut Yleisradio Oy:n hallintoneuvostolle lausunnon yhtiön televisio-ohjelmiston tarjontarakenteen uudistuksesta (Yle Fem ja Yle Teema sekä Yle Areena). Hallintoneuvosto tekee uudistuksesta ennakkoarvioinnin yleisradiolain mukaisesti.

Lue lisää


Hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut 25.5.2016

Liitto on antanut lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle kansallista palveluväylää ja muita hallinnon sähköisen asioinnin tukipalveluita koskevasta hallituksen esityksestä HE 59/2016 vp.

Lue lisää


Televisio-ohjelmien siirtovelvoite 1.4.2016

Liitto on antanut liikenne-ja viestintäministeriölle lausunnon television-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta.

Lue lisää


Elinvoimaiset mediamarkkinat - julkisten ja yksityisten mediapalvelujen summa 12.2.2016

Liitto on antanut lausunnon eduskunnan parlamentaariselle Yleisradio-työryhmälle julkisen palvelun tehtävästä, rahoituksesta ja valvonnasta.

Lue lisää


Kansallinen palveluväylä 8.1.2016

Liitto antanut lausunnon valtiovarainministeriölle hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lue lisää