Lausunnot kuluttajansuojasta ja markkinoinnista

Lausunto alkoholimainonnan rajoittamisesta 25.9.2013

Liitto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon alkoholilain muutoksesta, jolla rajoitetaan alkoholimainontaa (HE 70/2013 vp)

Lue lisää


Kuluttajaoikeustyöryhmän mietintö 16.8.2013

Viestinnän Keskusliitto on antanut oikeusministerille tänään lausunnon kuluttajaoikeustyöryhmän mietinnöstä (28/2013).

Lue lisää


Mietojen alkoholijuomien markkinointirajoitusten kiristäminen 7.5.2013

Viestinnän Keskusliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon mietojen alkoholijuomien markkinointirajoitusten kiristämisestä.

Lue lisää


Yleisöjulkisuuden turvaaminen arvopaperimarkkinalainsäädännössä 4.5.2012

Viestinnän Keskusliitto on esittänyt näkemyksensä valtiovarainministeriölle yleisöjulkisuuden turvaamisesta arvopaperimarkkinalainsäädäntöä uudistettaessa ja hallintarekisteröinnin mahdollisuuksia arvioitaessa.

Lue lisää


Alkoholimainonnan rajoittaminen 10.2.2011

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholimainonnan rajoitusehdotuksesta.

Lue lisää


Alkoholimainonta 27.8.2010

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholimainontatyöryhmän 3.6.2010 julkistetusta muistiosta.

Lue lisää


Alkoholimainonta 23.8.2010

Viestinnän Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholimainontatyöryhmän muistiosta. Annettu 23.8.2010

Lue lisää


Markkinointiarpajaisia koskevien säännösten muutokset 20.8.2010

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevista lainsäädännön muutoksista (56/2010).

Lue lisää


Sananvapaus ja energiamerkinnät 11.6.2009

Viestinnän Keskusliitto on antanut kannanoton Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolle käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta energiamerkintöjä koskevan direktiivin uudistamisesta (asia 2008/022 COD)

Lue lisää


Arpajaislakihankkeen loppuraportti 29.5.2009

VKL an antanut lausunnon sisäasiainministeriölle arpajaislakihanketta koskevasta loppuraportista.

Lue lisää


Alkoholin markkinointia koskeva täydentävä lausunto 4.12.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Eduskunnan lakivaliokunnalle alkoholin markkinointia koskevasta täydentävästä lausunnosta.

Lue lisää


Arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttaminen 14.11.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Eduskunna hallintovaliokunnalle arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä.

Lue lisää


Alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistaminen 11.11.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Eduskunnan lakivaliokunnalle alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta.

Lue lisää


Kuluttajansuojalain muutos 21.5.2008

Lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp.

Lue lisää


Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 3.3.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Lääketeollisuus ry:lle 29.2.2008 Lääketeollisuuden eettisistä ohjeista. Lausunnossa viitataan Journalistin ohjeisiin. Liitteenää lausunnon lisäksi myös Journalistin ohjeet.

Lue lisää


Sopimattomat kaupalliset menettelyt 13.12.2007

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Oikeusministeriölle Sopimattomat kaupalliset mnenettelyt -työryhmän mietinnöstä 11.12.2007.

Lue lisää


Alkoholilain muuttamista koskeva hallituksen esitys HE 232/2006 vp 22.1.2007

Viestinnän Keskusliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle alkoholilain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä 18.1.2007, täydennys lausuntoon 22.1.2007 sekä taulukko alkoholin kulutuksesta ja mainonnasta.

Lue lisää


Kanta-asiakasmarkkinointi 11.12.2006

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon 7.12.2006 Kuluttajavirastolle kanta-asiakasmarkkinointia koskevasta kuluttaja-asiamiehen ohjeluonnoksesta.

Lue lisää


Insertit 15.9.2005

Lausunto kuluttaja-asiamiehen kieltohakemuksesta Sanoma Osakeyhtiölle koskien inserttejä 6.8.2004.

Lue lisää


Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto kuluttajavirastolle koskien ohjeluonnosta Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi 28.6.2005.

Lue lisää


Lapsiin kohdistuva mainonta 12.9.2005

Lausunto kuluttaja-asiamiehelle luonnoksesta ohjeiksi lapsiin kohdistuvasta mainonnasta 30.1.2004.

Lue lisää