Lausunnot julkisuudesta

Lausunto arvo-osuusjärjestelmästä

2.11.2015

Liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Palaa otsikoihin