Lausunnot julkisuudesta

Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

11.10.2016

Viestinnän Keskusliitto on antanut valtioneuvoston kanslialle lausunnon valtionhallinnon viestintäsuositusta koskevasta työryhmämuistiosta.


> Lue lausunto

Palaa otsikoihin