Lausunnot julkisuudesta

Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi 11.10.2016

Viestinnän Keskusliitto on antanut valtioneuvoston kanslialle lausunnon valtionhallinnon viestintäsuositusta koskevasta työryhmämuistiosta.

Lue lisää


Lausunto arvo-osuusjärjestelmästä 2.11.2015

Liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää


EU:n avoimuusasetuksen uudelleenlaatiminen 19.9.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle EU:n avoimuusasetuksen uudelleenlaatimisesta.

Lue lisää


EU:n avoimuusasetus 25.7.2008

Lausunto oikeusministeriölle EU:n avoimuusasetuksen uudelleenlaatimisesta. Annettu 25.7.2008.

Lue lisää


Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa 21.8.2006

Viestinnän Keskusliiton lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle 31.5.2006 oikeudenkännin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevata hallituksen esityksestä HE 13/2006 vp sekä siihen liittyvä tarkennus.

Lue lisää


Oikeudenkäynnin julkisuussääntely 16.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleiden oikeusministeriön työryhmien ehdotuksista 9.9.2005.

Lue lisää


Henkilötietojen käsittely oikeushallinnossa 16.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto oikeusministeriölle henkilötietojen käsittelyä oikeushallinnossa koskevasta työryhmämietinnöstä 2004:11 31.3.2005.

Lue lisää


Viranomaisten toiminnan julkisuus 16.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja kuntalain 50 §:n muuttamisesta (HE 20/2005vp) 3.5.2005.

Lue lisää