ThinkInkvaaka

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Jäävätkö jatkokehityksestä karsiutuneet ideat salaisiksi?

Karsiutuneet ideat jäävät salaisiksi kokonaisuudessaan. Salassapitosopimus velvoittaa kaikkia tuomariston jäseniä sekä muita kilpailuanomuksia käsitteleviä henkilöitä pitämään kilpailuideat omana tietonaan seuraavat 5 vuotta.

 

Millä tasolla jatkokehitykseen valittavat ideat julkistetaan?

Kilpailulla halutaan tuoda esille uusia ideoita ja innovaatioita. Siten jatkokehitettävien ideoiden julkistaminen on oleellinen osa kilpailuprosessia. Kilpailun järjestäjä ei tule heikentämään idean esittäjän kilpailukykyä paljastamalla arkaluonteisia asioita ideasta. Jatkokehitystukea saavista ideoista julkaistaan ensimmäisessä vaiheessa vain lyhyet kuvaukset, joista sovitaan idean esittäjän kanssa.

 

Miten jatkokehittävät ideat julkaistaan kilpailun päättyessä?

Kilpailun jälkeen kaikki säätiön tukea saaneet ideat julkaistaan. Julkistettavista tiedoista keskustellaan yhdessä idean esittäjän kanssa ja hänen toiveensa otetaan huomioon. Arkaluonteisia asioita ei julkaista. Kilpailun järjestäjä pitää kuitenkin itsellään oikeuden arvioida mitkä seikat ovat idean kannalta arkaluonteisia.


FacebookTwitterYoutube

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä