ThinkInkvaaka

Think Ink -innovaatiokilpailun säännöt

Kilpailun periaatteet


Kilpailu on kaikille avoin innovaatiokilpailu, jonka tavoitteena on löytää uusia, kotimaisia ratkaisuja mediamainonnan uusiksi muodoiksi, joilla mainonnan tuloja voidaan kasvattaa. Kilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt, ryhmät, järjestöt ja yritykset Suomessa. Kilpailuun osallistujan tai vähintään yhden ryhmän jäsenistä pitää olla täysi-ikäinen.


Kilpailun järjestäjä on Viestintäalan tutkimussäätiö.


Idean muotoa ei ole rajoitettu. Idea voi olla mediamainontaan liittyvä uusi konsepti, prototyyppi, valmis ratkaisu tai liiketoimintamalli. 


Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun kerätään ideoita, joista hakemusten perusteella valitaan 12–16 ideaa ensimmäiseen pitsaukseen. Suullisen esityksen perusteella tuomaristo valitsee 5–10 parasta ideaa jatkokehitettäviksi. Toisessa vaiheessa parhaita ideoita kehitetään säätiön tuen turvin demonstraatioiksi ja liiketoimintasuunnitelmiksi. Tuomaristo valitsee voittajan ja muut palkinnon saajat jatkokehitystyön lopputuloksen ja suullisen esityksen perusteella.


Säätiö tukee ideoiden jatkokehittämistä rahallisesti sekä tarjoamalla tukea, joka voi olla esimerkiksi sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, minimum viable product -ajatteluun, palvelumuotoiluun tai käyttöliittymämuotoiluun. Myös muunlainen tuki voi tulla kyseeseen ideoiden esittäjien tarpeista riippuen. Vastineeksi jatkokehitysvaiheeseen päässeiden tulee dokumentoida omaa kehitysprosessiaan blogin muodossa.


Kilpailuun jätettyjä ideoita arvioidaan erityisesti niiden uutuusarvon, potentiaalisen vaikuttavuuden ja toteutettavuuden suhteen.


Kilpailun voittaja saa 80 000 euroa, toinen 20 000 euroa ja lisäksi jaetaan enintään neljä 10 000 euron palkintoa käytettäväksi idean eteenpäin kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Palkintosumman käytön periaatteista, suuntaviivoista ja raportoinnista sovitaan yhteisesti palkittujen ja kilpailun järjestäjän kesken kilpailun päätyttyä. Säätiölle laaditaan toteutus- ja raportointisuunnitelma sekä niihin kytketty maksatussuunnitelma.


Kilpailun aikataulu

 • kilpailun käynnistys 11.11. Slush ja 25.11.2015 Mediapäivä
 • ideoiden jättö apurahajärjestelmään 28.2.2016 mennessä
 • esiarvioinnin pohjalta 12–16 ideaa ensimmäiseen pitsaukseen
 • parhaiden ideoiden (8–10) valinta ja julkistus 20.4.2016 mennessä
 • parhaiden ideoiden kehittämisjakso 20.4.–30.9.2016
 • kehittämisjakson aikana sparrausta ja tapahtumia, joita päätetään järjestää
 • voittajan ja muiden parhaiden valinta loka-marraskuun vaiheessa
 • voittajien julkistus marraskuussa 2016


Osallistuminen


Kilpailuun osallistutaan rekisteröitymällä ja täyttämällä think INK -hakulomake, joka löytyy säätiön apurahajärjestelmän verkkosivulta osoitteesta https://vts.apurahat.net/vts 


Hakemus on tallennettava verkkosivuille viimeistään 28.2.2016 klo 24.00 mennessä. Hakulomake sisältää perustiedot kilpailuun osallistujasta sekä tarkemmat tiedot ideasta.


Kilpailuhakemuksen lisäksi kilpailija voi tallentaa hakujärjestelmään kilpailuhakemusta tukevia liitetiedostoja jpeg-, jpg- tai pdf-muodossa (max 2 MB/liitetiedosto) sekä lähettää muussa muodossa olevia tiedostoja, kuten videoita, sähköpostilla osoitteeseen thinkink@vkl.fi. Mahdollisten sähköpostien yhteyteen tulee selkeästi liittää lähettäjän yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä kilpailuhakemuksen nimi), jotta ne voidaan yhdistää varsinaiseen kilpailuhakemukseen.


Vain apurahajärjestelmän Think Ink -haun kautta lähetetyt kilpailuhakemukset osallistuvat kilpailuun. Muilla tavoilla jätettyjä kilpailuhakemuksia ei huomioida.


Kaikki kilpailuun liittyvät kysymykset on esitettävä apurahajärjestelmässä Think Ink -haun kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostiosoitteen thinkink@vkl.fi kautta.


Kilpailuun osallistuvan henkilön tai vähintään yhden kilpailuun osallistuvan tiimin jäsenen on oltava täysi-ikäinen.


Täyttämällä kilpailuhakemuksen osanottajat hyväksyvät kilpailun säännöt.


Tuomaristo


Kilpailun tuomaristo koostuu kansainvälisestikin menestyneistä viestintäalan ja mainonnan asiantuntijoista. 


Tuomariston puheenjohtajana toimii säätiön hallituksen jäsen Timo Ketonen, hallituksen puheenjohtaja Aboa Advest ja Plantui Oy. Säätiötä edustavat lisäksi hallituksen varajäsen Taneli Tikka, Head of Industrial Internet, Tieto Oyj sekä asiamies Noora Pinjamaa. Media-alaa edustaa Juhana Tikka, liiketoimintajohtaja, digitaaliset palvelut, Länsi Savo. Markkinointiviestinnän asiantuntemusta edustaa Tuula Kallio, toimitusjohtaja, Dagmar ja mainostajia Mia Ropponen, brändijohtaja, Kesko.


Kilpailun järjestäjä pitää itsellään oikeuden muuttaa tuomariston kokoonpanoa pakottavasta syystä.


Kilpailun arviointikriteerit


Kilpailuun osallistuvia ideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä.


Erityisesti:

 • Idean innovatiivisuus ja uutuusarvo
 • Idean potentiaalinen vaikuttavuus media- tai painoalalle
 • Idean toteuttamiskelpoisuus


Toissijaisesti:

 • Idean toteuttajan uskottavuus
 • Idean esittelyn selkeys


Järjestäjän vastuu ja oikeudet


Kilpailun järjestäjä huolehtii tietoturvasta tietosuojalain mukaisesti, eikä luovuta ehdotuksiin liittyviä tietoja kolmansille osapuolille.


Kilpailuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti ja tuomariston jäsenet sekä muut kilpailumateriaalien käsittelijät allekirjoittavat kirjalliset salassapitosopimukset. 


Tuomariston jäsen on velvollinen ilmoittamaan jääviydestään, eikä jäävinä osallistu idean arviointiin ja päätöksentekoon.


Kilpailun tuomaristo perustelee valintansa vain palkittujen ideoiden osalta.  Kaikille kilpailuun osallistuneille annetaan lyhyt palaute ensimmäisen vaiheen jälkeen.


Idean havainnollistamiseksi toimitettuja ja vastaanotettuja aineistoja ei palauteta.


Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailun ensimmäisen vaiheen jälkeen jatkokehitettäviksi valittujen ideoiden yhteyshenkilöiden nimet, ideoiden nimet sekä ideoiden lyhyet kuvaukset. Kuvausten sisällöstä sovitaan yhdessä kilpailuehdotuksen jättäjän kanssa.


Kilpailun järjestäjällä on kilpailun päätyttyä oikeus ilman korvausta julkistaa tai julkaista, välittää, saattaa yleisön saataville sekä muokata tarpeen mukaan jatkokehitettävien ideoiden lyhyitä kuvauksia ja kaikkia kilpailijoiden säätiölle promootiotarkoituksiin tekemiä esittelymateriaaleja, käytettäväksi kilpailun järjestäjän omassa toiminnassa.


Osallistujan vastuu ja oikeudet


Jättäessään kilpailuidean osallistuja vakuuttaa ja vastaa siitä, että ehdotuksen mukainen idea on hänen omansa eikä kenenkään toisen. Osallistuja vastaa kaikista mahdollisista vahingonkorvauksista siinä tapauksessa, että näin ei ole. Tämä koskee myös yrityksiä sekä sellaista tilannetta, jossa ehdotus voi työsuhteen perusteella olla työnantajan omaisuutta. 


Kilpailun toiseen vaiheeseen päässeiden edellytetään tuottavan liiketoimintasuunnitelman sekä demonstraation tai havainnollistamaan ideaansa muulla vastaavalla tavalla syyskuun 2016 loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään säätiön promootiotarkoituksiin tehtyä esittelymateriaalia, jonka kilpailijat tuottavat itse.


Jos tuomaristo tarvitsee kilpailuhakemuksen käsittelyä varten lisäselvityksiä ulkopuolisilta tahoilta, siihen pyydetään idean esittäjältä ensin lupa, minkä lisäksi lausunnon antajalta edellytetään kirjallista salassapitosopimusta.


Think Ink -kilpailussa maksettavaa kehitysrahaa koskevat samat periaatteet kuin muitakin säätiön myöntämiä apurahoja ja tukia. Palkittavan tulee huolehtia kehitystuen ja palkinnon verotukseen liittyvistä velvoitteista. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuilta (http://www.saatiopalvelu.fi/apurahan-hakijalle/verotus.html  ja http://www.saatiopalvelu.fi/apurahan-hakijalle/palkinnot-verotus.html) löytyy verotukseen liittyviä yksityiskohtaisempia ohjeita.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä