Raportteja säätiön tukemista hankkeista


Raportit

Joukkoäly avoimessa journalismissa: Vallan, tiedon ja arvon väline

8.8.2016

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tanja Aitamurron väitöskirja “Collective Intelligence in Open Journalism: Power, Knowledge and Value” on saanut International Communication Associationin (ICA) väitöskirjapalkinnon. ICA on suurin viestinnän tutkimuksen kansainvälinen järjestö. Gene Burd Outstanding Dissertation in Journalism Studies -palkinto luovutettiin Aitamurrolle ICA:n vuotuisessa konferenssissa, joka pidettiin tänä vuonna Fukuokassa Japanissa 12. kesäkuuta.


Tanja_AitamurtoAitamurto tarkastelee väitöskirjassaan joukkoälyä journalismissa kolmesta teoreettisesta lähtökohdasta: Vallan, tiedon ja arvon tuottamisen näkökulmasta. Aitamurto esittelee väitöskirjassaan avoimen journalismin teorian. Avoimessa journalismissa toimittajat käyttävät avoimuutta vaativia metodeja kuten joukkoistamista ja joukkorahoitusta, joiden avulla joukkoäly kanavoituu journalismiin. Väitöskirjassa analysoidaan useita eri tapaustutkimuksia, joissa ammattijournalistit käyttävät avoimen journalismin metodeja päivittäisessä työssään. Mukana on tapauksia Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista. 

Väitöstutkimus osoittaa, että avoin journalismi voi auttaa journalisteja löytämään tietoa nopeammin ja tehokkaammin sekä laajentaa journalistin näkökulmaa käsillä olevaan aiheeseen. Avoimen journalismin käytännöt luovat myös uudenlaista journalistista, yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa journalismiin. Joukkoäly journalismissa ravistelee tehokkaasti yhteiskunnallisia valtarakenteita, mutta vain hetkellisesti. Joukkoäly myös haastaa perinteisiä journalistisia käytänteitä, arvoja ja normeja, ja pakottaa näitä uuteen muottiin.

Aitamurron väitöstutkimus tarkastettiin Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT) kesäkuussa 2014. Väitöskirjan ohjaajina toimivat professorit Heikki Luostarinen ja Kaarina Nikunen. 

Aitamurron väitöskirjatutkimusta rahoittivat Helsingin Sanomain Säätiö, Journalistisen Kulttuurin Edistämissäätiö (JOKES), Viestintäalan Tutkimussäätiö, Liikesivistysrahasto, Åkerlundin Säätiö ja Wihurin Säätiö.

Tanja Aitamurto valmistui yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2014, ja hän toimii nykyisin tutkijana Stanfordin yliopiston Brown Institute for Media Innovation -instituutissa.

Lisätietoa Tanja Aitamurron väitöskirjatutkimuksesta:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/tutkimusuutiset/ilmoitus.html?id=117120

Lisätietoja Aitamurron tutkimuksesta ja julkaisuista:
www.tanjaaitamurto.com 
tanjaa@stanford.edu


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä