Myönnetyt tutkimustuet


Vuosi 2017

 • Myönnettiin Jyväskylän yliopistolle 45 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”LUOTSIVA: Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana”
 • Myönnettiin Sanomalehtien Liitolle 50 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle Lasten ja nuorten valtakunnallinen verkkolehti Meidän juttu”

Vuosi 2016

Tutkimusteemahankkeet


Tutkimushankkeet

 • Myönnettiin kahdelle taholle yliopistokonsortio Helsingin yliopisto; Brahea-keskus, Turun yliopisto; Jyväskylän yliopisto sekä Kairos Future, Tukholma molemmille 120 000 euron tutkimustuki säätiön käynnistämän erityisteeman hankkeisiin ”Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa”.
 • Jyväskylän yliopistolle myönnettiin 42 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa”
 • Lauri Haapaselle Svenska social- och kommunalhögskolanista myönnettiin 45 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Social media as an added value in journalistic writing / Sosiaalisen median hyödyntäminen toimitustyössä”.
 • Sanomalehtien Liitolle myönnettiin 16 430,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Sanomalehden merkitys osana 15-34 -vuotiaan arkea nyt ja tulevaisuudessa”.
 • Turun Yliopisto / BioNLP -ryhmälle myönnettiin 24 530, 00 euron tutkimustukea hankkeelle "Algoritmien valta. Neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa”.
 • Myönnettiin Helsingin Yliopistolle 70 000 euron tutkimustuki hankkeeseen Immersive Automation (IA): engagement and user experience in a news ecosystem”.
 • Hyväksyttiin Reuters Instituten tekemä tarjous säätiön osallistumisesta uutismediaraportin tekemiseen vuosina 2017-2019. Tutkimuksen hinta on yhteensä noin 85 000 €.
 • Myönnettiin Pakkaustutkimus - PTR ry:lle 99 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Package Design ROI -työkalun kehittäminen”.
 • Myönnettiin Pekka Nykäselle 10 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Selvitys ja käsikirja verkkouutisten analytiikan uusista välineistä ja keinoista".
 • Myönnettiin Tampereen yliopiston, Viestinnän, median ja teatterin yksikölle 5 900,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”The Rise of Entrepreneurial Journalism -seminaari 6.-7.12.2016”.
 • Myönnettiin Tanja Aitamurrolle 40 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”360-asteinen video journalismissa: Sisältö, arvo ja haasteet”.
 • Myönnettiin Kuka Helsinki Oy:lle 23 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Toimittajien ja asiantuntijoiden uusien yhteistyötapojen kehittäminen”. 
 • Päätettiin myöntää Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 54 896 euron tutkimustuki hankkeelle ”Alueellisen median digitaalinen loikka - mikä muuttuu?”.
 • Myönnettiin Sanomalehtien Liitolle 40 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Lasten ja nuorten valtakunnallinen verkkosanomalehti”.
 • Myönnettiin Juha Honkoselle 2 000 euron tutkimustuki tietokirjahankkeelle ”Hyviä uutisia – journalismi nousee jaloilleen”.
 • Myönnettiin Aller Media Oy:lle 29 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle Sisältömarkkinointi 2016”.
 • Myönnettiin Aikakausmedialle / Aikakauslehtien Liitto ry:lle 50 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ” Aikakauslehtikone, verkko-oppimisympäristö mediatuottamiseen ja medialukutaitoon”.
 • Myönnettiin Aalto Yliopistolle 4 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle Digitaalinen Suomi -julkaisuhanke, osa Suomi 100-ohjelmaa”.


Vuosi 2015


Tukea alan tutkimushankkeille 

Säätiö tukee viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Painopiste on tulevaisuuteen orientoituvissa, innovatiivisissa hankkeissa. 

Tuki kohdistuu pääasiassa 
 • säätiön aloitteesta tehtäviin tutkimushankkeisiin 
 • viestintäteollisuuden hyödyntämiin soveltaviin hankkeisiin.
Soveltavissa hankkeissa säätiön panos toimii stimuloivana osarahoituksena. Hankkeet voivat olla  tutkimuslaitos- tai yritysvetoisia. 

Katso alasivuilta säätiön tukemat hankkeet ja hankkeiden tutkimusraportit.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä