Tukea alan kehitykseen


Säätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso kaikki rahoitetut hankkeet hankekohtaisilta alasivuilta.rss Säätiön tukemat tutkimushankkeet lyhyesti

Sanomalehtien Liitto: Meidän juttu 6.3.2017

Sanomalehtien Liitolle myönnettiin 50 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle “Lasten ja nuorten valtakunnallinen verkkolehti Meidän juttu”

Lue lisää


Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa 16.2.2017

Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi erityisteeman ”Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa” tutkimiseen yhteensä 240 00 euroa.

Lue lisää


Marjoriikka Ylisiurua: Tutkijavierailu Brysselin VUB-yliopiston kompleksisuuden tutkimuksen keskukseen 10.2.2017

Marjoriikka Ylisiurualle myönnettiin marraskuussa 6 500,00 euron matka-apuraha ”Tutkijavierailu Brysselin VUB-yliopiston kompleksisuuden tutkimuksen keskukseen”

Lue lisää


Sirpa Kirjonen: Certified Foresight Professional III -ohjelma/ Turun yliopisto 10.2.2017

Sirpa Kirjoselle myönnettiin marraskuussa 3 348,00 euron opintoapurahaa hankkeelle ”Certified Foresight Professional III -ohjelma/ Turun yliopisto

Lue lisää


Sari Virta: Ideoista toteutukseen: luovan sisältökehityksen johtaminen mediayrityksissä ja niiden verkostoissa 10.2.2017

Sari Virralle myönnettiin marraskuussa 22 000,00 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle ”Ideoista toteutukseen: luovan sisältökehityksen johtaminen mediayrityksissä ja niiden verkostoissa".

Lue lisää


Jussi Tarvainen: Kerronnallisten videosisältöjen tunnelman kuvailu laskennallisen estetiikan avulla 10.2.2017

Jussi Tarvaiselle myönnettiin marraskuussa 10 058,50 euron jatko‐opintoapuraha hankkeelle ”Kerronnallisten videosisältöjen tunnelman kuvailu laskennallisen estetiikan avulla".

Lue lisää


Noora Pinjamaa: Adapting To The Changing Landscape Of Social Media: Experiences, Challenges And Strategies Among Media Publishers 10.2.2017

Noora Pinjamaalle myönnettiin marraskuussa 16 764,50 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle "Adapting To The Changing Landscape Of Social Media: Experiences, Challenges And Strategies Among Media Publishers".

Lue lisää


Marika Paaso: Mielipiteet ovat omiani – Toimittajan yksityisyys ja julkisuus sosiaalisessa mediassa 10.2.2017

Marika Paasolle myönnettiin marraskuussa 20 417,00 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle "Mielipiteet ovat omiani – Toimittajan yksityisyys ja julkisuus sosiaalisessa mediassa”.

Lue lisää


Ilmari Hiltunen: Uhkailua, kiristystä, lahjontaa - Tutkimus suomalaisiin journalisteihin kohdistuvasta ulkoisesta vaikuttamisesta 10.2.2017

Ilmari Hiltuselle myönnettiin marraskuussa 21 717,00 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle "Uhkailua, kiristystä, lahjontaa - Tutkimus suomalaisiin journalisteihin kohdistuvasta ulkoisesta vaikuttamisesta”.

Lue lisää


Tampereen yliopisto: Data-analytiikkapohjainen viestintäfoorumien yhteisanalysointi mainonnan tarpeisiin 10.2.2017

Tampereen yliopistolle myönnettiin 32 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Data-analytiikkapohjainen viestintäfoorumien yhteisanalysointi mainonnan tarpeisiin (DAAMA)”.

Lue lisää


Seuraavat


Julkisuus

Rahoitusta saaneista hankkeista julkistetaan seuraavat tiedot:

  • tutkimustuen saanut taho
  • hankkeen otsikko
  • yhteyshenkilö
  • myönnetty tuki euroina
  • hakijan itsensä laatima lyhyt tiivistelmä hankkeen tavoitteista 
Hankkeen päätyttyä julkaistaan tulosyhteenveto. 


Lisäksi hakijalta edellytetään, että projektin tuloksista kerrotaan mm. alan lehdissä.

Rahoitetut hankkeet

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla:

  • liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä,
  • koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja
  • viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. 

Säätiö rahoittaa tutkimushankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso rahoitetut hankkeet ja tutustu tutkimusraportteihin hankekohtaisilta alasivuilta:
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä