Tukea alan kehitykseen


Säätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso kaikki rahoitetut hankkeet hankekohtaisilta alasivuilta.rss Säätiön tukemat tutkimushankkeet lyhyesti

Tanja Aitamurto: 360-asteinen video journalismissa: Sisältö, arvo ja haasteet 7.10.2016

Tanja Aitamurrolle myönnettiin 40 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”360-asteinen video journalismissa: Sisältö, arvo ja haasteet”.

Lue lisää


Tampereen yliopisto: The Rise of Entrepreneurial Journalism -seminaari 6.-7.12.2016 7.10.2016

Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi Tampereen yliopiston, Viestinnän, median ja teatterin yksikölle 5 900 euron tutkimustuen hankkeelle ”The Rise of Entrepreneurial Journalism -seminaari 6.-7.12.2016”.

Lue lisää


Pekka Nykänen: Selvitys ja käsikirja verkkouutisten analytiikan uusista välineistä ja keinoista 7.10.2016

Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi Pekka Nykäselle 10 000 euron tutkimustuen hankkeelle ”Selvitys ja käsikirja verkkouutisten analytiikan uusista välineistä ja keinoista".

Lue lisää


Pakkaustutkimus: Package Design ROI -työkalun kehittäminen 7.10.2016

Säätiö myönsi Pakkaustutkimus - PTR ry:lle 99 000,00 euron tutkimustuen hankkeelle ”Package Design ROI -työkalun kehittäminen".

Lue lisää


Reuters Institute: Uutismediaraportti 2017–2019 7.10.2016

Viestintäalan tutkimussäätiö hyväksyi Reuters Instituten tekemän tarjouksen säätiön osallistumisesta uutismediaraportin tekemiseen vuosina 2017-2019. Tutkimuksen hinta on yhteensä noin 85 000 euroa.

Lue lisää


Helsingin yliopisto: Immersive Automation: engagement and user experience in a news ecosystem. 7.10.2016

Helsingin yliopistolle myönnettiin 70 000 euron tutkimustuki hankkeeseen "Immersive Automation (IA): engagement and user experience in a news ecosystem”.

Lue lisää


Laura Huuskonen: Euroopan yöuutisia Sydneystä: Uutishankinnan ja sosiaalisen median tietojen verifioinnin käytäntöjä

Laura Huuskoselle myönnettiin 3 000 euron matka-apuraha tutkijavierailuun: “Euroopan yöuutisia Sydneystä: Uutishankinnan ja sosiaalisen median tietojen verifioinnin käytäntöjä”.

Lue lisää


Heljä Franssila: Kulttuurijournalismin tulevaisuus verkossa: Opinnot European Diploma for Culture Project Management - ohjelmassa 20.6.2016

Heljä Franssilalle myönnettiin 400 euron matka-apuraha viimeiseen koulutusjaksoon ”Kulttuurijournalismin tulevaisuus verkossa: Opinnot European Diploma for Culture Project Management -ohjelmassa.”

Lue lisää


Salla Tuomola: Perinteisen median, sosiaalisen median sekä non-median käytänmät pakolaiskriisin uutisoinnissa ja käsittelyssä 20.6.2016

Salla Tuomolalle myönnettiin 20 117 euron jatko-opintoapuraha väitöskirjatyöhön ”Perinteisen median, sosiaalisen median sekä non-median käytänmät pakolaiskriisin uutisoinnissa ja käsittelyssä”.

Lue lisää


Carolina Stubb: Consumer Behavior and The Hidden Persuasion of Online Sponsored Content – A Controversially Re-Envisioned Approach to Advertising 20.6.2016

Carolina Stubbille myönnettiin 20 117 euron jatko-opintoapuraha väitöskirjatyöhön ”Consumer Behavior and The Hidden Persuasion of Online Sponsored Content – A Controversially Re-Envisioned Approach to Advertising”.

Lue lisää


Seuraavat


Julkisuus

Rahoitusta saaneista hankkeista julkistetaan seuraavat tiedot:

  • tutkimustuen saanut taho
  • hankkeen otsikko
  • yhteyshenkilö
  • myönnetty tuki euroina
  • hakijan itsensä laatima lyhyt tiivistelmä hankkeen tavoitteista 
Hankkeen päätyttyä julkaistaan tulosyhteenveto. 


Lisäksi hakijalta edellytetään, että projektin tuloksista kerrotaan mm. alan lehdissä.

Rahoitetut hankkeet

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla:

  • liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä,
  • koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja
  • viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. 

Säätiö rahoittaa tutkimushankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso rahoitetut hankkeet ja tutustu tutkimusraportteihin hankekohtaisilta alasivuilta:
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä