Mediernas centralförbund

Mediernas Centralförbund är en takorganisation för massmediebranschen och grafiska industrin med syfte att främja branschens allmänna och ekonomiska förutsättningar.

Centralförbundet vill trygga ett starkt och brett medieutbud för finländarna. Det här utbudet består av tidskrifter och tidningar, böcker och televisions-sändningar. 

Med sin verksamhet centralförbundet vill också trygga grafiska industrins konkurrens-kraft och främja de allmänna och företags-ekonomiska förutsättningarna för nätverksamheten.

Centralförbundet upprätthåller och utvecklar också arbetsvillkor som motsvarar medlem-marnas behov