Uudistuva ja kasvuhaluinen toimiala

Murros on synnyttänyt paljon haasteita, mutta samalla se on avannut uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitalisoituminen on muuttanut media-alaa ennen näkemättömällä tavalla. Internet on mahdollistanut maailmanlaajuiset markkinat, joilla suomalaiset yritykset kilpailevat kansainvälisen median ja globaalien toimijoiden, kuten Googlen, Facebookin ja Netflixin, kanssa kuluttajien huomiosta ja ajasta.

Teknologisen konvergenssin myötä toimialojen ja eri sektoreiden rajat ovat hämärtyneet ja osa niistä kadonnut kokonaan. Media-alan perinteiset liiketoimintamallit on kyseenalaistettu.

Murros on synnyttänyt paljon haasteita, mutta samalla se on avannut uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nyt vaaditaan jatkuvaa kehitystyötä, joustavuutta, uudenlaista ketteryyttä ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, tarvitaan uusiutumista ja uutta osaamista.

Tuemme media-alan yrityksiä liiketoimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa sekä verkostoitumisessa uusien kasvun lähteiden löytämiseksi.


Viestintää, faktoja ja ennusteita

Liiketoiminnan suunnittelun kannalta on tärkeää tuntea alan kokonaiskuva ja kehityksen suunta. Jäsenyritystemme suunnittelutyön tueksi ylläpidämme media-alan tilaa kuvaavaa tilasto-osiotamme ja julkaisemme helmikuusta 2017 alkaen neljännesvuosittain alan suhdannenäkymiä käsittelevän katsauksen. Mediatalouskatsaus sisältää alan eri toimialaryhmien liikevaihtoennusteet kyseiselle vuosineljännekselle sekä ennakoivat näkymät seuraaville vuosineljänneksille.

Tuotamme media-alan kasvua ja kasvumahdollisuuksia tukevia tutkimuksia hyödyntäen yhteistyötä Viestintäalan tutkimussäätiön kanssa.


Verkostoitumista ja myönteisiä esimerkkejä

Media-ala on ollut edelläkävijä digitaalisten palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Myönteisiä esimerkkejä onnistuneista liiketoimintamalleista ja muista ratkaisuista olemme tuoneet esiin vuosittain järjestettävässä Mediapäivä-tapahtumassa. Mediapäivä 2017 järjestetään 14. marraskuuta.

Autamme jäsenyrityksiämme verkostoitumaan myös järjestämällä keväällä 2017 uuden media-alan kasvufoorumin. Kokoamme media-alan keskeisiä toimijoita miettimään keinoja kasvun tuottamiseksi ja digitaalisen transformaation toteuttamiseksi kannattavasti.