3.4.2017

Kirjatyöntekijöiden uusi työehtosopimus parantaa graafisen alan yritysten kilpailukykyä

Työaikatessiksi kutsuttu sopimus sisältää monia keinoja työaikojen sovittamiseksi kysynnän mukaan.

Lasse Krogell_agendalla
Kirjoittaja on Medialiiton toimialajohtaja ja Graafinen Teollisuus ry:n liittojohtaja Lasse Krogell.

Välillä saamme kritiikkiä, että kirjatyöntekijöiden työehtosopimukset eivät vastaa ajan tarpeita. Suurin kritiikki kohdistuu lyhyeen vuosityöaikaan. Viiden viikon vuosiloma ja sen päälle tasoitusvapaapäivät aiheuttavat haasteita yrityksille. Käytännössä kuitenkin yritykset harvoin käyttävät työehtosopimuksen suomia mahdollisuuksia esimerkiksi työaikojen sovittamisessa kysynnän vaihteluihin.

Helmikuun alussa voimaan tullut Medialiiton ja TEAM-liiton välillä solmittu kirjatyöntekijöiden työehtosopimus selkeyttää tapaa, jolla yritykset voivat säätää työvuoroluetteloita työkuorman vaihdellessa. Työaikatessin keskeinen ajatus on vuosityöaika ja kuukauden aikana tehtyjen työtuntien määrästä riippumaton tasainen kuukausipalkka. Lähtökohtana on edelleen 40-tuntinen työviikko, mutta nyt työaika on mahdollista sijoittaa kaikille viikonpäiville, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Sääntöön tekevät poikkeuksen juhannus-, joulu- ja uudenvuodenaattoillat, joille työvuoro voidaan sijoittaa vain paikallisesti sopimalla. Jo aiemmin työehtosopimuksessa olleet 12 tunnin maksimityöpäivän pituus ja 60 viikkotunnin enimmäismäärä ovat edelleen voimassa. Näiden rajojen puitteissa yritykset voivat sopia paikallisesti.

Työvuoroluettelon muutoksista tulee neuvotella pääluottamusmiehen kanssa. Työehtosopimuksessa on määrätty ilmoitusajat, joiden puitteissa muutoksia on mahdollista tehdä. Kun kyseessä on tilapäinen, alle kuukauden kestävä muutos, on ilmoitusaika yksi viikko. Pysyvämmän muutoksen ilmoitusaika on kaksi viikkoa. Paikallisesti on kuitenkin mahdollista sopia myös näistä toisin.

Graafisella alalla normaalitilanne on, että kysyntä vaihtelee voimakkaasti. Harvalla yrityksellä kapasiteetin tarve on vakaa viikosta toiseen. Koska kiireisimpinä aikoina useimmilla yrityksillä on paljon työtä, on myös alihankinnan löytäminen vaikeaa. Tämän päivän työntekijä ymmärtää hyvin talouden realiteetit ja hyväksyy sen, että työskennellään pidempiä viikkoja silloin, kun on paljon työtä ja pidetään enemmän vapaata hiljaisempina aikoina. Aikaisemmin ruuhkia purettiin ylityöllä. Työehtosopimus mahdollistaa käytännössä saman sovittamalla työvuoroluettelot kysynnän mukaan. Näin toimien säästyy rahaa ylityöpalkoista ja alihankinnasta.

Ajatellaan yritystä, joka normaalitilanteessa toimii kaksivuorotyössä 40 tuntia viikossa. Tulossa oleva suuri tilaus vodaan hoitaa muuttamalla tilapäisesti työaika esimerkiksi niin että viikossa työskennellään kuutena päivänä, maanantaista lauantaihin ja työvuorojen pituutta kasvatetaan yhdeksään tuntiin. Aamuvuorot klo 06.00 – 15.00 ja iltavuorot klo 15.00 – 24.00. Näin saadaan 80 viikkotunnin asemesta 108 viikkotuntia kapasiteettia, lisäystä 35 prosenttia. Vastaavasti viikkotyöaikaa lyhennetään hiljaisempina aikoina, jotta työaika tasaantuu keskimäärin 40 tuntiseen työviikkoon. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi antamalla perjantai-iltavuoroja vapaaksi. On kuitenkin muistettava, että yli kahdeksan tunnin pituisista työvuoroista tulee sopia paikallisesti.

Mikäli yrityksellä on riittävästi henkilötyövoimaa, on myös mahdollista lisätä keskeisen tuotantolinjan kapasiteettia siirtymällä kaksivuorotyöstä kolmivuorotyöhön kysyntäpiikin ajaksi. Näin konelinjan kapasiteetti kasvaa 120 tuntiin, lisäystä 50 prosenttia.

Jos pidennettyyn kaksivuorotyöhön lisätään kuuden tunnin yövuoro viitenä päivänä viikossa, yhteensä 30 tuntia, saadaan peräti 138 viikkotunnin kapasiteetti. Tämä tekee keskimäärin 46 tuntia viikossa, joten 6 viikkotuntia tulee antaa vapaana hiljaisempana aikana.

Vanhojen sopimusten talviloma ja työajan lyhennys on yhdistetty tasoitusvapaaksi. Tasoitusvapaata kertyy kaksivuorotyössä ja keskeytyvässä kolmivuorotyössä vuodessa yhteensä 18 työpäivää. Ainakin yksi viikko tästä tulee antaa yhtenäisenä vapaana (talviloma). Myös toinen viikko on annettava yhtäjaksoisena, mikäli työvuorokierto sen sallii. Oleellista on, että tasoitusvapaata annetaan ja pidetään aikoina, jolloin työkuorma on normaalia alhaisemmalla tasolla.

Jotta näitä mahdollisuuksia voidaan täysimääräisesti käyttää, edellyttää se yrityksen sisäistä avoimuutta. Myynnin sekä kuormituksen ja työaikojen suunnittelusta vastaavien henkilöiden ja ennen kaikkea työntekijöiden tulee olla ajanhermolla. Kun tiedonvaihto on avointa, on myös työvuoroluetteloiden muuttaminen luonnollinen tapa toimia.