rss Uutiset

Tieteellisten julkaisujen kustantaminen uhattuna

31.8.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa selvityksessä tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamisesta selvittäjä ehdottaa avoimen tieteen edistämistä tekijänoikeuden keinoin.

Ehdotuksessa tekijänoikeuslakia ja -asetusta muutettaisiin niin, että yliopistot ja korkeakoulut voisivat tallentaa pääosin julkisin varoin rahoitettuja tutkimuksia omiin julkaisuarkistoihinsa, joissa ne olisivat kenen tahansa käytettävissä verkon kautta.

Ehdotettu tekijänoikeuksien rajoitus koskee myös kustannettuja tieteellisiä julkaisuja. Tallentamisen estävät ehdot kustannussopimuksissa olisivat pätemättömiä.

Jos kustantajan ansaintamalli perustuu julkaisujen myyntiin, ehdotuksen toteuttamisen myötä edellytykset tieteellisen kustannustoiminnan jatkamiselle heikentyisivät olennaisesti. Suomalaisten tieteellisten kustantajien toiminta on jo nykyisin taloudellisesti erittäin haastavaa.

Medialiiton näkemyksen mukaan ehdotus on tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin vastainen. Tekijänoikeuksien rajoittaminen merkitsee tieteellisten kustantajien ja tutkijoiden sopimusvapauden ja omaisuuden suojan rajoittamista ja voimakasta puuttumista kustantajien elinkeinovapauteen. Liitto pitää esitettyjä tekijänoikeuden rajoituksia suhteettomina tavoiteltuun päämäärään nähden.

Ehdotuksen yhtenä kimmokkeena on mainittu yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisääntyneet aineistokustannukset. Kustannusten vähentäminen ei ole kestävä peruste ulkopuolisten osapuolien tekijänoikeuksien ja sopimusvapauden rajoittamiseen. Olisikin toivottavaa, että yliopistojen ja tutkimuslaitosten rahoitus saataisiin vankemmalle pohjalle muilla keinoin.

Lisätietoja:
Satu Kangas, lakiasiainjohtaja  
050 433 7250, satu.kangas@medialiitto.fi


Palaa otsikoihin