rss Uutiset

Suomen tuettava lehtijulkaisujen suojaa

16.2.2017

Medialiitto vetoaa eduskuntaan, jotta Suomi antaisi tukensa EU-komission esittämälle lehtijulkaisujen suojalle. Eduskunta käsittelee parhaillaan valtioneuvoston kirjelmää, jossa on omaksuttu kielteinen kanta uudistukseen.

Komission ehdotus antaisi lehtien kustantajille samankaltaisen tekijänoikeussuojan kuin äänite- ja elokuvatuottajilla jo on. Lehtien sisältöjä digitaalisesti hyödyntävien palvelujen tulisi sopia julkaisujen käytöstä ja sen korvauksesta.

Medialiiton puheenjohtajan Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan uusi oikeus vahvistaisi vapaan lehdistön asemaa ja sen myötä kansalaisten tiedonsaantia ja sananvapauden toteutumista digitaalisessa ympäristössä.

”Kustantajat saisivat mahdollisuuden uuteen digitaaliseen ansaintaan – lehtikustantajan oikeuden lisensiointiin – perinteisen ilmoitus- ja tilausmyynnin rinnalle. Digitaalinen kasvu on media-alalle pidemmällä aikavälillä elinehto”, Kangaskorpi perustelee.

Uuden lähioikeuden myötä lehtikustantajien neuvotteluasema vahvistuisi suhteessa erilaisiin verkkopalveluihin, kuten uutisaggregointi- ja mediaseurantapalveluihin, hakupalveluihin ja sosiaalisen median palveluihin. Myös mahdollisuudet puuttua sisältöjen luvattomaan käyttöön paranisivat.

Komission ehdotus ei puutu tekijöiden oikeuksiin eikä se estä yksityisiä kuluttajia linkittämästä ja jakamasta lehtien sisältöjä.

”Tekijänoikeudet suojaavat paitsi tekijöitä, myös yritysten investointeja. Jos tekijänoikeudet nähdään Suomen uuden linjauksen tapaan esteenä palveluille ja verkkojen toimivuudelle, tilanne on luovilla aloilla toimivien yritysten kannalta kestämätön”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg huomauttaa.

Tekijänoikeudessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että toisen omaa ei saa luvatta ottaa. Digitaalinen ympäristö ei muuta tätä peruslähtökohtaa.

”Ammattimaisen, laadukkaan journalismin tuottaminen on kallista, ja tekijänoikeuksien avulla tuotantokustannuksille on mahdollisuus saada katetta. Tekijänoikeudet ovat uusien digitaalisten sisältöjen ja niihin pohjautuvien palvelujen mahdollistaja, eivät este”, Holmberg painottaa.

Lisätietoja:

Satu Kangas
johtaja, lakiasiat ja viestintäpolitiikka
p. 050 433 7250, satu.kangas@medialiitto.fi


Palaa otsikoihin