rss Uutiset

Lehtien ja kirjojen digi-alv etenee Brysselissä

5.6.2017

Euroopan komission direktiiviehdotus digitaalisten ja painettujen julkaisujen arvonlisäverosta on saanut Euroopan parlamentin tuen 1.6.2017.

Parlamentin kanta on neuvoa-antava, sillä lopullisesti asiasta päättää EU:n neuvosto. Neuvoston on tehtävä ratkaisunsa kaikkien 28 jäsenvaltion yksimielisenä päätöksenä.

Komission ehdotus sallii jäsenvaltioiden alentavan digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien ja sähkökirjojen arvonlisäveroa. Tällä hetkellä sähköisten julkaisujen myyntiin on sovellettava kunkin jäsenvaltion yleistä arvonlisäverokantaa, kun taas painettuihin julkaisuihin saa soveltaa alennettua verokantaa. Muutoksen jälkeen jäsenvaltiot voisivat soveltaa julkaisuihin samaa, alennettua verokantaa julkaisumuodosta riippumatta.

Suomessa yleinen verokanta on 24 prosenttia. Painettujen kirjojen sekä vähintään kuukauden ajaksi tilattujen painettujen lehtien myynti on 10 prosentin verokannassa.

Komission ehdotus mahdollistaisi jopa nollaverokannan sekä painetuille että digitaalisille julkaisuille. On kuitenkin mahdollista, ettei komission ehdotus mene sellaisenaan läpi. Jos jäsenvaltiot ovat erimielisiä, neuvosto pyrkii sorvaamaan kaikille sopivan kompromissin.

Neuvosto käsittelee arvonlisäveroa seuraavan kerran 16.6. pidettävässä kokouksessaan. Jos ratkaisu saadaan aikaan, Suomi voisi alentaa digitaalisten julkaisujen arvonlisäverokannan 1.1.2018 lähtien. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on ilmoittanut olevansa valmis esittämään digitaalisten lehtien ja kirjojen arvonlisäveron alentamista 10 prosenttiin.

> Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma

Lisätiedot:

Lakiasiainjohtaja Satu Kangas
050 433 7250, satu.kangas@medialiitto.fi


Palaa otsikoihin