Think Ink -innovaatiokilpailu

Viestintäalan tutkimussäätiön Think Ink -innovaatiokilpailu järjestetään joka toinen vuosi.

Think Ink -kilpailun pääperiaatteet

Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi, vaihtuvin teemoin.


Kilpailu on kaikille avoin innovaatiokilpailu, johon voivat osallistua yksityishenkilöt, ryhmät, järjestöt ja yritykset Suomessa. Kilpailuun osallistujan tai vähintään yhden ryhmän jäsenistä pitää olla täysi-ikäinen.

Idean muotoa ei ole rajoitettu. Idea voi olla kilpailuteemaan liittyvä uusi konsepti, prototyyppi, valmis ratkaisu tai liiketoimintamalli. 

Kilpailu on kaksivaiheinen:

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun kerätään ideoita, joista hakemusten perusteella valitaan 12–16 ideaa ensimmäiseen pitsaukseen. Suullisen esityksen perusteella kilpailun tuomaristo valitsee 5–10 parasta ideaa jatkokehitettäviksi. Toisessa vaiheessa parhaita ideoita kehitetään säätiön tuen turvin demonstraatioiksi ja liiketoimintasuunnitelmiksi. Tuomaristo valitsee voittajan ja muut palkinnon saajat jatkokehitystyön lopputuloksen ja suullisen esityksen perusteella.

Säätiö tukee ideoiden jatkokehittämistä rahallisesti sekä tarjoamalla tukea, joka voi olla esimerkiksi sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Myös muunlainen tuki voi tulla kyseeseen ideoiden esittäjien tarpeista riippuen. Vastineeksi jatkokehitysvaiheeseen päässeiden tulee dokumentoida omaa kehitysprosessiaan blogin muodossa.

Kilpailuun jätettyjä ideoita arvioidaan erityisesti niiden uutuusarvon, potentiaalisen vaikuttavuuden ja toteutettavuuden suhteen.

Löydät lisää tietoa kilpailusta Viestintäalan tutkimussäätiön sivuilta.

Think Ink 2018

Marraskuussa 2017 julkistettu kilpailuteema on Median uusi mobiiliratkaisu.

Tavoitteena on löytää parhaat medialiiketoimintaa eteenpäin vievät mobiiliratkaisut. Olipa ideasi uusi palvelu tai median tuotantoprosesseja parantava innovaatio, ilmoita se marraskuussa käynnistyvään Think INK Median uudet mobiiliratkaisut -kilpailuun.