Medialiiton lausunnot

3.5.2017 Asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.

Lue lisää

13.4.2017 Ennakkoarviointi Yleisradion verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista

Lausunto liittyen Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston käynnistämään ennakkoarviointimenettelyyn Yle Uutisten verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista.

Lue lisää

30.3.2017 Lausunto Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi.

Lue lisää

2.3.2017 Yleisradion kumppanuudet ja yhteistyö yksityisten medioiden kanssa vuonna 2016

Lausunto kumppanuuksien ja yhteistyön osalta Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta vuodelta 2016.

Lue lisää

16.2.2017 Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Medialiiton lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä U 63/2016 vp, joka koskee komission direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää

Sähköisten julkaisujen arvonlisäverokanta

Medialiitto on antanut lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee Euroopan komission ehdotusta sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannoista.

Lue lisää

10.2.2017 Yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklan soveltaminen: henkilötietojen käsittely journalistisessa tarkoituksessa

medialiitto on antanut lausunnon oikeusministeriön muistiosta, joka koskee henkilötietojen suojan yhteensovittamista sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kanssa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklan mukaisesti.

Lue lisää

Lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Medialiitto on antanut talousvaliokunnalle kirjallisen lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä U 63/2016 vp, joka koskee komission direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää

19.12.2016 Yleisradiolain muuttaminen

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi. Esitysluonnos pohjautuu parlamentaarisen työryhmän 22.6.2016 julkaisemiin ehdotuksiin.

Lue lisää

2.12.2016 Tekijänoikeuden rajoittaminen lukemisesteisten hyväksi

Viestinnän Keskusliitto on antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä tekijänoikeuden rajoittamisesta lukemisesteisten hyväksi.

Lue lisää